Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a decis ca în Programa de Limbă şi literatură română pentru examenul naţional de bacalaureat să existe câteva diferenţe între profilul real şi cel umanist. Aceste diferenţe se aplică, mai ales, pentru eseurile de la subiectul al III-lea, proba scrisă.

EXTRAS
din
PROGRAMA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ PENTRU BACALAUREAT 2015
***************************************************************
(Pentru eseul de la proba scrisă)

PROFIL UMANIST
**************

[…]
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

Conţinuturi asociate
– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere
– fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române
– perioada veche (formarea conştiinţei istorice)
– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul- perioada modernă:
a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; România, între Occident şi Orient; criticismul junimist)
b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului)
c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune;
– curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; orientări avangardiste, identitate culturală în context european)
d. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)
– curente culturale/literare româneşti în context european
*********************************************************************************************************
PROFIL REAL
************

[…]
3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere
– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul
– perioada modernă:
a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; criticismul junimist)
b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul)
c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic şi al experienţei; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică şi de viziune; curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism, tradiţionalism; identitate culturală în context european)
d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul)

GENURI LITERARE: EPIC, LIRIC ŞI DRAMATIC.
SPECII EPICE (NARATIVE): basmul cult, nuvela şi romanul
GENUL LIRIC: poezia epică, poezia lirică
SPECII DRAMATICE: comedia (drama este indicată numai pentru profilul umanist)

AUTORI CANONICI:
1. Mihai Eminescu
2. Ion Creangă
3. I.L. Caragiale
4. Titu Maiorescu
5. Ioan Slavici
6. G. Bacovia
7. Lucian Blaga
8. Tudor Arghezi
9. Ion Barbu
10. Mihail Sadoveanu
11. Liviu Rebreanu
12. Camil Petrescu
13. G. Călinescu
14. E. Lovinescu
15. Marin Preda
16. Nichita Stănescu
17. Marin Sorescu

Notă.
Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.
Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.
Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

**********************************************************************************************************
ATENŢIE!
ÎN CONCLUZIE, URMĂTOARELE TEME NU SUNT PREVĂZUTE PENTRU PROFILUL REAL, DAR SUNT OBLIGATORII PENTRU PROFILUL UMANIST!!

1. Fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române)
2. Perioada veche (formarea conştiinţei istorice)
3. Curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: Umanismul şi Iluminismul.
4. Perioada modernă:
a) secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea: România, între Occident şi Orient.
b) curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea: Prelungiri ale romantismului şi clasicismului;
c) Perioada interbelică: orientări avangardiste.
d) Perioada postbelică: un roman scris după 1980; curente culturale/ literare româneşti în context european.
5. În cadrul genului dramatic, la profilul umanist este specificată şi drama, nu numai comedia, aşa cum este la profilul real.

FOARTE IMPORTANT!
Eseurile despre relaţia dintre două personaje dintr-un basm, dintr-o nuvelă, dintr-un roman sau dintr-o comedie sunt valabile şi pentru profilul real!

********************************************************************************************************