Pronumele NICIUNUL/  NICIUNA şi adjectivul pronominal NICIUN/  NICIO se scriu într-un cuvânt, având sensul „cantitate zero, nimeni, nimic, deloc”.

Scrierea într-un cuvânt s-a decis după modelul „vreunul”, „vreun”, „vreuna”, „fiecare”, „oricare”, „altceva”. Singurele care au rămas să se scrie în cuvinte separate sunt toate formele pronumelui relativ compus „cel ce”, „ceea ce”. (DOOM-2005).

NICIUNUL n-a fost la teatru.

NICIUNA nu era blondă.

N-a venit NICUN elev.

N-are NICIO treabă.

************************************

 EXCEPȚII! 

SCRIEREA ÎN DOUĂ CUVINTE: 

NICI  UN,  NICI   şi  NICI   UNA

– NICI  UN/ NICI  O – adverb + articol:

* Nu e NICI  UN mincinos şi nu e NICI UN om prost.

*Nu e NICI  O fată frumoasă şi nu e NICI  O persoană cultă.

 – NICI  UN/ NICI  O – conjuncţie + numeral:

Nu am NICI  UN frate NICI mai mulţi.

 Referitor la portocale, nu vreau NICI  UNA, NICI  mai multe.

Atenţie!

ÎN CAZUL SCRIERII ÎN DOUĂ CUVINTE, SE REIA PARTICULA  „NICI”,  PENTRU A ÎNTĂRI SENSUL COMUNICĂRII.