Pronumele NICIUNUL/  NICIUNA şi adjectivul pronominal NICIUN/  NICIO se scriu într-un cuvânt, având sensul „cantitate zero, nimeni, nimic, deloc”.

Scrierea într-un cuvânt s-a decis după modelul „vreunul”, „vreun”, „vreuna”, „fiecare”, „oricare”, „altceva”. Singurele care au rămas să se scrie în cuvinte separate sunt toate formele pronumelui relativ compus „cel ce”, „ceea ce”. (DOOM-2005).

*NICIUNUL n-a fost la teatru.

*NICIUNA nu era blondă.

*N-a venit NICUN elev.

*N-are NICIO treabă.

 EXCEPȚII

 NICI  UN, NICI  O şi NICI  UNA

1) NICI  UN/ NICI  O – adverb + articol:

* Nu e NICI  UN mincinos şi nu e NICI  UN om prost.

*Nu e NICI  O  fată frumoasă şi nu e NICI  O  persoană cultă.

  

2) NICI  UN/ NICI  O – conjuncţie + numeral:

Nu am NICI  UN frate NICI mai mulţi.

 Referitor la portocale, nu vreau NICI  UNA,  NICI  mai multe.

Atenţie!

ÎN CAZUL SCRIERII ÎN DOUĂ CUVINTE, SE REIA PARTICULA „NICI”, PENTRU A ÎNTĂRI SENSUL COMUNICĂRII.