STRUCTURA SUBIECTELOR PENTRU CLASA A XI-A LA SIMULAREA PENTRU BACALAUREAT 2017

PRIMELE DOUĂ SUBIECTE SUNT ACELEAȘI PENTRU AMBELE PROFILURI, UMANIST ȘI REAL, IAR AL TREILEA, ESEUL, ARE CERINȚĂ DIFERITĂ. 

SUBIECTUL I conține un text-suport nonliterar cu doi itemi (A și B) și evaluat cu 40 de puncte,

A. Să răspunzi, în enunțuri, la cinci cerințe privind înțelegerea textului, fiecare notată cu câte 4 puncte.  

B. Să redactezi un text argumentativ de 150-300 de cuvinte în care să te raportezi la informațiile din fragmentul dat și este evaluat cu 20 de puncte.

SUBIECTUL al II-lea conține un text-suport literar (liric, epic, dramatic) care vizează interpretarea sau comentarea textului respectiv (text integral sau un fragment), evaluat cu 10 puncte. 

SUBIECTUL al III-lea este diferit la cele două profiluri și se cere redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, pe baza programei de literatură: opere, scriitori, curente și epoci literare. Acest subiect este evaluat cu 30 de puncte. 

Modelele subiectelor sunt postate pe site-ul Ministerului Învățământ, www.edu.ro.