*NUMERALUL DE LA 1 LA 19 urmat de un substantiv, precum și numerele în a căror structură intră aceste numerale NU sunt urmate de prepoziția „DE”.

*NUMERALUL DE LA 20 ÎN SUS este urmat OBLIGATORIU de prepoziția „DE”.

*Se spune 10 lei, 19 lei, dar 20 de lei, 100 de lei. De asemenea, este corectă formularea 105 lei, dar 134 de lei.

 *În același sens, NU se spune „DOI  DE  «i»”, ci „DOI  «i»”.

Exemple:

* Substantivul „copiii” se scrie cu trei „i”.

(NU: Substantivul „copiii” se scrie cu trei de i.)

* Mihai are la matematică două note de patru.

(NU: Mihai are la matematică doi DE patru.)

(Nu spui niciodată „doi de băieți” sau „trei de fete”!)

 ATENȚIE!

„Când însoţesc un substantiv, funcţionând ca determinanţi ai acestuia, numeralele de la 1 la 19 şi cele în a căror structură intră acestea (101, 2001) şi zero se ataşează direct substantivului şi se plasează înaintea acestuia. Vom spune deci cinci mere, zece copii, nouăsprezece volume. La numeralele peste 19, plasate de asemenea înaintea substantivului, legătura dintre numeral şi substantiv se face cu ajutorul prepoziţiei de: douăzeci de lei, o sută de lei.”

                                     (Narcisa Forăscu – „Dificultăți gramaticale ale limbii române”)