** Prepoziția „DATORITĂ” este sinonimă cu „MULȚUMITĂ” și „GRAȚIE”, toate cerând cazul Dativ.

** Locuțiunile prepoziționale „DIN CAUZA” și „DIN PRICINA” cer, de asemenea, cazul Dativ.

De aici, probabil, și confuzia în folosirea acestora.

 ATENȚIE!

În cazul exprimării cu prepoziția „DATORITĂ” efectul cauzei este POZITIV, având sensul sinonimic „MULȚUMITĂ, GRAȚIE”.

În cazul în care efectul cauzei este NEGATIV, forma corectă este „DIN CAUZA/ DIN PRICINA”!

* A reușit DATORITĂ antrenamentelor zilnice. (incorect: „din cauza antrenamentelor”).

* A leșinat DIN CAUZA oboselii. (incorect: „mulțumită oboselii”).

* George a fost promovat DATORITĂ lingușirii șefilor. (efect pozitiv pentru George!)

* Geoge a fost promovat DIN CAUZA lingușirii șefilor (efect negativ pentru colegi!)

                 ***********

O greșeală de incultură crasă este rostirea prepoziției „la” împreună cu locuțiunea „din cauza”:

* Din cauza „la” doi oameni am pierdut trenul.