EDITURA BADEA &PROFESSIONAL CONSULTING

AUTOR: PROF. MARIANA BADEA

 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 PACHET PROMOȚIONAL!

3 CĂRȚI CU NOROC INCLUS!

I. „LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – BAC – COMPENDIU” cuprinde ESEURI realizate în conformitate cu Programa pentru bacalaureat și cu Baremele de corectare.

Cartea este structurată în trei părți:

**Prima parte conține eseuri privind tema și viziunea despre lume în opere epice, lirice și dramatice, evidențiind autorii canonici, perioadele și curentele literare din Programa de bacalaureat. Aceste eseuri includ temele pentru subiectul al III-lea de la proba scrisă.

**Partea a doua cuprinde caracterizarea (construcția) tuturor personajelor din operele epice și dramatice, pe specii literare, epoci și curente literare. Aceste eseuri sunt destinate cerințelor de la subiectul al III-lea, proba scrisă și în conformitate cu baremele de corectare.

**Partea a treia cumulează toate noțiunile necesare pentru rezolvarea subiectelor de la proba orală, precum și a subiectelor I și II de la proba scrisă.

****

 II. „LITERATURA ROMÂNĂ – RELAȚIA DINTRE DOUĂ PERSONAJE – BACALAUREAT – PARALELE LITERARE” cuprinde ESEURI privind RELAȚIA DINTRE DOUĂ PERSONAJE, structurate pe specii literare epice și dramatice:

**Relația dintre două personaje de basm cult

**Relația dintre două personaje de nuvelă

**Relația dintre două personaje din toate tipurile de roman

**Relația dintre două personaje de dramă

**Relația dintre două personaje de comedie

!Menționăm că există în carte și relația dintre două personaje dintr-un roman scris după 1980, adică „Relația dintre Ana Cumpănaș și John Herbert Dillinger” din romanul „Femeia în roșu” de M.Nedelciu, A.Babeți, M.Mihăieș, subiect prevăzut în programă exclusiv pentru profilul umanist.

FOARTE IMPORTANT!

ESEUL PRIVIND RELAŢIA DINTRE DOUĂ PERSONAJE  ESTE PREVĂZUT ÎN PROGRAMA DE BACALAUREAT PENTRU AMBELE PROFILURI: REAL ŞI UMANIST!

 ***

BONUS!!

III. „LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – TESTE ORAL ȘI SCRIS – BACALAUREAT” ESTE O CARTE COMPLETĂ ȘI EXPLICITĂ PENTRU A EXERSA REZOLVAREA DE SUBIECTE ASEMĂNĂTOARE CU ACELEA DIN CADRUL EXAMENULUI.

Cartea are mai multe capitole:

**CAPITOLUL I conține TEORIA absolut necesară rezolvării subiectelor de la proba orală, precum și a Subiectului I A/B și a Subiectului al II-lea de la proba scrisă:

– Stilurile funcționale ale limbii române

– Stilurile nonliterare: științfic, juridic-administrativ, publicistic

– Tipurile de texte cu explicații și exemple concrete: narativ, descriptiv, argumentativ, informativ etc.

**CAPITOLUL AL II-LEA este destinat PROBEI ORALE și cuprinde TESTE EXPLICATE ȘI TESTE APLICATIVE, însoțite de răspunsuri posibile.

**URMĂTOARELE CAPITOLE se axează pe explicarea și rezolvarea cerințelor de la PROBA SCRISĂ:

– Timpurile și modurile verbale – rolul stilistic

–  Semnele de punctuație – rolul stilistic

– Relații semantice: sinonime, antonime, omonime, paronime

– Cum se comentează o secvență narativă dintr-un text epic

– Cum se comentează o strofă/ secvență lirică dintr-o poezie

– Cum se comentează o secvență/ replici dintr-un text dramatic

TOATE CONCEPTELE, NOȚIUNILE ȘI CERINȚELE DE EXAMEN SUNT EXPLICATE ȘI EXEMPLIFICATE CU TEXTE ADECVATE.

**ULTIMUL CAPITOL definește redactarea și structura TEXTULUI ARGUMENTATIV cu zece texte argumentative concrete, însoțite de explicații suplimentare, în funcție de tema respectivă.

TOATE SUBIECTELE  DE MAI SUS, REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU PROGRAMA DE BACALAUREAT, RESPECTĂ RIGUROS BAREMUL DE CORECTARE.

 ***

CELE TREI CĂRȚI SUNT ANTISTRES

ȘI ASIGURĂ

UN EXAMEN DE BACALAUREAT CONFORTABIL