Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă – Limba şi literatura română

Varianta 8

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologicăFiliera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:

Privirea lui albastră s-a oprit asupra ei. Fata se simțea parcă la capătul unei ascensiuni în care a rătăcit, a bâjbâit,  în întuneric și frig,  în care parcă mai mult a coborât decât a urcat. Totul i-a fost potrivnic.  Negură, burniță,  furtună  și  ploaie.  Deodată  un petic  de  cer  senin:  privirea lui Liviu Rebreanu.

În această lumină albăstrie, părul lui părea de argint. Vocea lui caldă și gravă:

—  Da,  e  o  carte!  Ai  scris  cu  sinceritate,  ai  scris  cu  răbdare,  cu  simț  de  răspundere,  așa  cum  se  scrie  o carte. Criticii o să-ţi spună că ai talent. Eu îți spun că ești un scriitor. N-am notat ce e balast aici, în foile astea, nici  ce  e  găunos.  Dacă  ai  fost  în  stare  să  scrii  tot  ce  e  aici  bun  și  valoros,  ai  să  fii  în  stare  să  găsești  și  ce e inutil,  plat.  Ai  să  știi  să  scoți  ce-i  prolix*.  Ai  să  adaugi  ce-i  lipsește.  Ia-ți  manuscrisul.  Închide-l  într-un  sertar  și scoate-l  peste  șase  luni și  mai  lucrează  câteva  luni,  poate  un  an.  Mai  ai  de  furcă…

— Un  an?!  a exclamat  fata  îngrozită.  Ochii i s-au umplut de lacrimi.  Liviu Rebreanu s-a sculat în picioare, înalt și puternic ca o statuie. În razele soarelui, părul îi lucea ca o cască  de  argint.  Dar  în  ochii care  au  devenit cenușii  se  adunaseră  norii.

— Cum? E  prea  mult? E  prea  mult  un  an?  şi  vocea  răsuna atât de puternic, de parcă se clătinau pereţii și casa: Unsprezece ani am muncit la Ion, și voi? Voi sunteți grăbiți să vă apară poza în vitrină numaidecât. Nu ajunge  să  ai  talent,  trebuie  modestie,  răbdare  și  muncă.  Am  crezut  că  le  ai…

„Da!  ar  fi  vrut  să  răspundă  fata.  Le-am  avut,  dar  nu  mai  pot,  am  trăit  destul,  îmi  ajunge.  Am  rezistat  numai  ca  să  termin  cartea. Nu  sunt  grăbită  să  apară.  Am  vrut  să  știu  că  este  o  carte.  Și  s-o  las  în  mâini  bune.  Mie  îmi  ajunge atât.  Eu  nu  mai  pot,  nu  mai  pot.  O  copilărie  grea,  război,  refugiu  și  tot  ce  a  urmat.  O  lungă  spovedanie, ca  să  acuz  o lume, ca să justific un gest,  gestul din urmă. Nu  mai  am  nimic  de  spus.  De  obicei  eroina  moare  în ultimele  pagini,  autorul  rămâne.  În  cartea  mea  eroina  vrea  să  trăiască.  Vrea  să  lupte,  autoarea  vrea  să  moară. Depune armele. E  dreptul  ei. E hotărâtă.  Dar  uite, i  se  mai  cere  un  an.  Ca  și  când  ar  fi  nimica  toată  un  an!”

Niciun cuvânt din toate astea n-a fost rostit. Au fost gândurile fetei. În fața ei se afla un stejar: Liviu Rebreanu! Cum și-ar fi putut închipui el, care câștigase atâtea curse peste obstacole, lașitatea de a abandona lupta chiar la început, la prima carte?

Fata  era acum  în  picioare  și  lacrimile  îi  curgeau  pe  obraz.  Ar  fi  vrut  să-și  găsească  batista,  dar cum să găsești  o  batistă  când ai nevoie de ea?  Liviu  Rebreanu  și-a  scos  din  buzunarul  de  la  rever  batista  albă  ca  neaua.  Batista  lui  mare.  Și  a  zâmbit.  Vocea  lui  era  acum  potolită  și  blândă.  Mâna lui ocrotitoare,  pe umărul ei.

— Ești  un  scriitor.  Ai  vrut  să  fii  un  scriitor,  nu-i  așa?  Ai  reușit.  Dar  asta  te  angajează,  să știi. Te angajează pe viață,  îți  angajează  viața,  viața  întreagă.  Așa  i-a vorbit  Liviu  Rebreanu.

Cella Serghi,  „Pe firul de păianjen al memoriei”

 ________________________

*prolix – (despre vorbire, stil) lipsit de concizie, prea încărcat.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privirela textul dat.

 1. Indică sensul din text al secvenței „Mai ai de furcă.”     6 puncte
 2. Menționează în cât timp a fost scris romanul „Ion”, așa cum reiese din textul dat.     6 puncte
 3. Precizează un motiv pentru care fata începe să plângă, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă din   textul dat.    puncte
 4. Explică atitudinea manifestată de Liviu Rebreanu față de tânăra Cella Serghi, valorificând textul dat.        6 puncte
 5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a tinerei scriitoare, aşa cum reiese din textul dat.     6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă talentul este sau nu suficient pentru realizarea unei opere valoroase,  raportându-te  atât  la  informațiile  din  fragmentul extras  din volumul „Pe firul de păianjen al memoriei” de  Cella  Serghi,  cât  și  la  experiența  personală  sau  culturală.      20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare adouă argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;   14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (nor-me de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.     6 puncte 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în fragmentul de mai jos.

Tabloul I

Sufrageria familiei Cristian. E o încăpere simplă, dar foarte îngrijită. […] Sufrageria are aspectul obişnuit al sufrageriilor modeste, cu masă la mijloc, servantă într-o parte şi bufetul la perete. În plus – fiindcă această încăpere e cea mai locuită din toată casa – se mai află distribuite în conformitate cu mizanscena*, un fotoliu vechi de pluş, o măsuţă  fără rudenie cu mobilierul celălalt, pe care se află un aparat de radio şi pe o etajeră, un teanc de cărţi de şcoală. Un balansoar, în prim-plan. Uşi spre vestibul, bucătărie şi dormitor. […] E în mai, spre  seară.  La ridicarea cortinei, Puiu doarme în  fotoliu cu o carte pe genunchi.

CATINCA (servitoarea-edec* a familiei, 60 de ani. Încă vioaie şi vrednică. Intră şi trânteşte uşa cu putere,fără să-l observe pe Puiu.)

PUIU (sare ars. E un băiat de şaptesprezece ani. Crescut parcă numai în sus. Nu are deloc alura sportivă a băieţilor de vârsta lui.)

CATINCA (observându-l): Aaa! Dormeai?… (Îi pare rău că l-a trezit aşa de brusc.)

PUIU: Ei, aș! Unde vezi că dormeam? Învățam. Învățam… cu ochii închiși.

Tudor Muşatescu, „Întâmplări din capitală”

_____________________

*mizanscenă – realizare scenică a unui spectacol prin care se stabilesc locul, decorul, jocul actorilor*

edec – persoană (indispensabilă) care se găseşte de multă vreme undeva

 Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat aparținând  lui  Mihail  Sadoveanu sau lui Marin Preda. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ ales într-o

perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ ales;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ ales (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct;abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,lizibilitatea – 1 punct).

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

***********************

 

Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă – Limba şi literatura română

Varianta 8

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I  (50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:

Privirea lui albastră s-a oprit asupra ei. Fata se simțea parcă la capătul unei ascensiuni în care a rătăcit, a bâjbâit,  în întuneric și frig,  în care parcă mai mult a coborât decât a urcat. Totul i-a fost potrivnic.  Negură, burniță,  furtună  și  ploaie.  Deodată  un petic  de  cer  senin:  privirea lui Liviu Rebreanu.

În această lumină albăstrie, părul lui părea de argint. Vocea lui caldă și gravă:

—  Da,  e  o  carte!  Ai  scris  cu  sinceritate,  ai  scris  cu  răbdare,  cu  simț  de  răspundere,  așa  cum  se  scrie  o carte. Criticii o să-ţi spună că ai talent. Eu îți spun că ești un scriitor. N-am notat ce e balast aici, în foile astea, nici  ce  e  găunos.  Dacă  ai  fost  în  stare  să  scrii  tot  ce  e  aici  bun  și  valoros,  ai  să  fii  în  stare  să  găsești  și  ce e inutil,  plat.  Ai  să  știi  să  scoți  ce-i  prolix*.  Ai  să  adaugi  ce-i  lipsește.  Ia-ți  manuscrisul.  Închide-l  într-un  sertar  și scoate-l  peste  șase  luni și  mai  lucrează  câteva  luni,  poate  un  an.  Mai  ai  de  furcă…

— Un  an?!  a exclamat  fata  îngrozită.  Ochii i s-au umplut de lacrimi.  Liviu Rebreanu s-a sculat în picioare, înalt și puternic ca o statuie. În razele soarelui, părul îi lucea ca o cască  de  argint.  Dar  în  ochii care  au  devenit cenușii  se  adunaseră  norii.

— Cum?  E  prea  mult?  E  prea  mult  un  an?  şi  vocea  răsuna atât de puternic, de parcă se clătinau pereţii și casa: Unsprezece ani am muncit la Ion, și voi? Voi sunteți grăbiți să vă apară poza în vitrină numaidecât. Nu ajunge  să  ai  talent,  trebuie  modestie,  răbdare  și  muncă.  Am  crezut  că  le  ai…

„Da!  ar  fi  vrut  să  răspundă  fata.  Le-am  avut,  dar  nu  mai  pot,  am  trăit  destul,  îmi  ajunge.  Am  rezistat  numai  ca  să  termin  cartea. Nu  sunt  grăbită  să  apară.  Am  vrut  să  știu  că  este  o  carte.  Și  s-o  las  în  mâini  bune.  Mie  îmi  ajunge atât.  Eu  nu  mai  pot,  nu  mai  pot.  O  copilărie  grea,  război,  refugiu  și  tot  ce  a  urmat.  O  lungă  spovedanie, ca  să  acuz  o lume, ca să justific un gest,  gestul din urmă. Nu  mai  am  nimic  de  spus.  De  obicei  eroina  moare  în ultimele  pagini,  autorul  rămâne.  În  cartea  mea  eroina  vrea  să  trăiască.  Vrea  să  lupte,  autoarea  vrea  să  moară. Depune armele. E  dreptul  ei. E hotărâtă.  Dar  uite, i  se  mai  cere  un  an.  Ca  și  când  ar  fi  nimica  toată  un  an!”

Niciun cuvânt din toate astea n-a fost rostit. Au fost gândurile fetei. În fața ei se afla un stejar: Liviu Rebreanu! Cum și-ar fi putut închipui el, care câștigase atâtea curse peste obstacole, lașitatea de a abandona lupta chiar la început, la prima carte?

Fata  era acum  în  picioare  și  lacrimile  îi  curgeau  pe  obraz.  Ar  fi  vrut  să-și  găsească  batista,  dar cum să găsești  o  batistă  când ai nevoie de ea?  Liviu  Rebreanu  și-a  scos  din  buzunarul  de  la  rever  batista  albă  ca  neaua.  Batista  lui  mare.  Și  a  zâmbit.  Vocea  lui  era  acum  potolită  și  blândă.  Mâna lui ocrotitoare,  pe umărul ei.

— Ești  un  scriitor.  Ai  vrut  să  fii  un  scriitor,  nu-i  așa?  Ai  reușit.  Dar  asta  te  angajează,  să știi. Te angajează pe viață,  îți  angajează  viața,  viața  întreagă.  Așa  i-a vorbit  Liviu  Rebreanu.

Cella Serghi,  „Pe firul de păianjen al memoriei”

________________________

*prolix – (despre vorbire, stil) lipsit de concizie, prea încărcat.

 1. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privirela textul dat.
 2. Indică sensul din text al secvenței „Mai ai  de  furcă.”              6 puncte
 3. Menționează în cât timp a fost scris romanul „Ion”, așa cum reiese din textul dat.     6 puncte
 4. Precizează un motiv pentru care fata începe să plângă, justificându-ți răspunsul cu o secvență relevantă din   textul dat.          puncte
 5. Explică atitudinea manifestată de Liviu Rebreanu față de tânăra Cella Serghi, valorificând textul dat.                    6 puncte
 6. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a tinerei scriitoare, aşa cum reiese din textul dat.                                     6 puncte

 

B.

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă talentul este sau nu suficient pentru realizarea unei opere valoroase,  raportându-te  atât  la  informațiile  din  fragmentul extras  din volumul „Pe firul de păianjen al memoriei” de  Cella  Serghi,  cât  și  la  experiența  personală  sau  culturală.               20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare adouă argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;   14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (nor-me de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.   6 puncte 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în fragmentul de mai jos.

Tabloul I

Sufrageria familiei Cristian. E o încăpere simplă, dar foarte îngrijită. […] Sufrageria are aspectul obişnuit al sufrageriilor modeste, cu masă la mijloc, servantă într-o parte şi bufetul la perete. În plus – fiindcă această încăpere e cea mai locuită din toată casa – se mai află distribuite în conformitate cu mizanscena*, un fotoliu vechi de pluş, o măsuţă  fără rudenie cu mobilierul celălalt, pe care se află un aparat de radio şi pe o etajeră, un teanc de cărţi de şcoală. Un balansoar, în prim-plan. Uşi spre vestibul, bucătărie şi dormitor. […] E în mai, spre  seară.  La ridicarea cortinei, Puiu doarme în  fotoliu cu o carte pe genunchi.

CATINCA (servitoarea-edec* a familiei, 60 de ani. Încă vioaie şi vrednică. Intră şi trânteşte uşa cu putere, fără să-l observe pe Puiu.)

PUIU (sare ars. E un băiat de şaptesprezece ani. Crescut parcă numai în sus. Nu are deloc alura sportivă a băieţilor de vârsta lui.)

CATINCA (observându-l): Aaa! Dormeai?… (Îi pare rău că l-a trezit aşa de brusc.)

PUIU: Ei, aș! Unde vezi că dormeam? Învățam. Învățam… cu ochii închiși.

Tudor Muşatescu, „Întâmplări din capitală”

______________________

*mizanscenă – realizare scenică a unui spectacol prin care se stabilesc locul, decorul, jocul actorilor*

edec – persoană (indispensabilă) care se găseşte de multă vreme undeva

 

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentruredactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Marin Preda.

–prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat;

–evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate;

–analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcțiapersonajului din textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit,final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct;abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,lizibilitatea – 1 punct).

 În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.