I. Frecvent se face confuzie între numeralul cardinal „unu” (fără –l final) şi pronumele nehotărât „unul”.

– N-au fost aleşi doi reprezentanţi, ci numai unu. – numeral

– Dintre trandafiri, cel mai bine miroseau doi albi şi unu roz – numeral

Unul a reuşit, celălalt nu. – pronume nehotărât. (DOOM-2)

II. Enervante sunt abaterile referitoare la numeralele „17” şi „18”, care se pronunţă defectuos: şaptisprezece, optusprezece, optisprezece, optâsprezece şi alte variante inexplicabile. Corectă este pronunţarea/ scrierea în conformitate cu alcătuirea numeralelor compuse, adică: „şaptesprezece” (şapte/spre/zece) şi „optsprezece” (opt/spre/zece).

 III. S-au acceptat formele „paisprezece, şaisprezece, şaizeci” (în loc de patrusprezece, şasesprezece, şasezeci, care nu mai sunt admise de DOOM-2). De asemenea, este corectă pronunţarea în tempo rapid pentru numeralele compuse cu cinci, inclusiv cele ordinale: „cinsprezece, cinzeci, al cinsprezecelea, al cinzecilea” etc.

 IV. Pentru prima zi a fiecărei luni trebuie folosit numeralul ordinal, nu cel cardinal: „Întâi Decembrie”, „Întâi Mai”, nu: Unu Decembrie, Unu Mai.

NOUTATE!

DOOM-2 acceptă pentru numeralul ordinal „întâi” şi forma de feminin „întâia”, atunci când numeralul este postpus: „clasa întâi”, dar şi „clasa întâia”!

În final, vă întreb ca o „jurnalistă” ineptă: „Cum comentaţi?”