Ca formă, NICIUN şi NICIO nu se scriu într-un singur cuvânt oriunde şi oricând.

*Atunci când sunt pronume sau adjective pronominale negative  NICIUNUL, NICIUN, NICIUNA, NICIO  se scriu într-un cuvânt, după modelul altor pronume/adjective pronominale compuse: vreunul/ vreun, vreuna/ vreo (fiecare, oricare, fitecine, altceva etc.).

DOOM-2 accentuează faptul că „se revine astfel la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui !niciunul şi ale adjectivului pronominal corespunzător !niciun”.

În acest caz, sensul acestor pronume este „nimic, deloc, nimeni, cantitate zero”.

În acest caz, sensul pronumelor/ adjectivelor pronominale negative este: „nimeni, nimic, deloc, cantitate zero”.

Niciunul n-a citit romanul. (nimeni)

– Niciuna nu s-a prezentat la concurs. (nimeni)

N-a fost nicio problemă cu biletele. (nimic)

N-am primit astăzi niciun mesaj. (cantitate zero)

Nu mă interesează în niciun fel părerea lui. (deloc)

—–

**NICI  UN şi NICI  O sunt două cuvinte distincte: adverb (nici) + articol (un/o):

Costel nu e nici un bărbat frumos, nici un tip inteligent.

– Ea n-are nici o rochie frumoasă, nici o ţinută distinsă.

*** NICI  UN şi NICI  O au valori morfologice diferite: adverb (nici) + numeral (un/o):

N-am nici un apartament, nici mai multe.

Aţi înţeles greşit, eu nu am nici o soră, nici mai multe.

**** NICI  UNUL şi NICI  UNA se scriu în două cuvinte pentru că sunt două categorii diferite: adverb (nici) + pronume:

Nu-mi place nici unul, nici celălalt.

Nu m-a convins nici una, nici alta.

ATENŢIE!

Se remarcă faptul că, în cazul scrierii în două cuvinte, se reia particula „nici pentru a întări sensul comunicării.

NOTĂ:

Singurul rămas să se scrie în două cuvinte este pronumele relativ compus „cel ce”, „ceea ce”, care „este interpretat, din cauza flexiunii lui „cel”, şi ca pronume+pronume” (DOOM-2)

P.S. Mulţumesc Larisei pentru atenţionarea asupra faptului că s-a deschis BIBLIOTECA NAŢIONALĂ! Voiam şi eu să scriu un articol despre acest subiect, dar puteţi intra pe www.bibnat.ro/index-ro pentru a vă orienta, fie şi virtual, în privinţa acţiunilor organizate aici.