De azi-dimineaţă aud la posturile tv jurnalişti „evitând” de zor cacofonia „ca şi primar”. Convinşi că sunt intelectuali „în cap”, conştientizează pericolul rostirii unor silabe stridente şi articulează cu emfază „şi-ul” atât de „necesar” lângă „ca”: „Ponta a fost desemnat ca şi premier”, „Boc va candida ca şi primar”. Şi mai sunt trei zile (parcă) până la declanşarea campaniei electorale, prilej cu care foarte multe persoane vor candida „ca şi” primari, iar Ponta va fi validat „ca şi” prim-ministru. Ce ne facem?!

Sunt sigură că „jurnaliştii” nu ajung pe acest blog, ci doar pe facebook şi acolo se scrie în altă limbă.

Cuvântul „cacofonie” este format din două cuvinte de origine greacă: „kakos” (urât, rău) şi „phone” (sunet), adică „sunet urât, rău”, adică sonoritate care deranjează. Folosirea locuţiunii „ca şi” pentru evitarea cacofoniei este nerecomandată, dar a devenit în ultima vreme enervant de … enervantă.

Culmea este faptul că se emit cacofonii pe toate canalele media (şi cele scrise), locul fruntaş fiind ocupa de „decizie politică care” şi „o situaţie economică care”. De ce nu spun „politică ca şi care” sau „situaţie economică ca şi care” dacă sunt convinşi că locuţiunea cu pricina rezolvă cacofonia?!?

EXPLICAŢII:

I. Locuţiunea prepoziţională „ca şi” formează comparativul de egalitate (DOOM-2) şi are următoarele sensuri: „la fel cu”, „la fel de”, „ca şi cum”, „asemenea cu”, „aidoma cu”; aş zice că se foloseşte atunci când cantităţile (lucrurile, opiniile, fiinţele, calităţile etc.) comparate devin aproape identice:

*Părerea mea este ca şi a lui: pe omul mincinos nu te poţi bizui.

*Este un şofer ca şi tine de bun.

*A luat examenul ca şi oricine a învăţat.

II. Niciodată locuţiunea „ca şi” NU se foloseşte cu sensul „în calitate de”, „la/în/pentru funcţia de”, „drept+funcţia”, în aceste situaţii fiind indicată prepoziţia „ca”,

*Ca (în calitate de) profesor, am participat la o dezbatere privind legea învăţământului.

*Este nominalizat ca (în funcţia de) director executiv.

*Am fost ca (în calitate de) martor la procesul lor de divorţ.

Greşit: „Ca şi candidat din partea partidului X este nominalizat dl.Cutare”.

Corect: Drept candidat din partea partidului X este nominalizat dl.Cutare”.

Folosirea locuţiunii „ca şi” în exemplele de mai sus este cel puţin comică dacă se înlocuieşte cu sensul ei corect: „La fel cu (ca şi cum, asemenea cu) profesor, am participat la o dezbatere privind legea învăţământului”. Înlocuiţi şi vă amuzaţi!

III. Locuţiunea adverbială „ca şi” are sensul „precum şi”: „Mă adresez lui ca şi ei.”

P.S. Antonimul termenului „CACOFONIE” este „EUFONIE”, care înseamnă „sonoritate armonioasă, bună” (gr. „eu” înseamnă „cum se cuvine, armonios”+ „phonie”, adică „sunet”).

P.P.S. Sinceră să fiu, cred că ar trebui evitată şi „vaca” din viitorul candidaturii, mai ales dacă este o candidată („Va candida doamna…”).