*Am mai scris despre prepoziţia „drept”, cu sensurile „ca”, „în loc de”, „în calitate de”, „pentru”, folosită în evitarea cacofoniilor sau nu:

Mihai a fost desemnat drept (ca) candidat la primărie.

Mi-a oferită drept răsplată un roman poliţist.

Drept cine mă iei?

Preşedintele trece adesea drept prim-ministrul guvernului.

*Utilizarea termenului „drept” alături de prepoziţiile „ca” şi „pentru” este pleonastică, deoarece, aşa cum se observă mai sus, aceste prepoziţii au sensuri comune. Aşadar, expresia corectă este „drept care”:

Greşit: Ca drept dovadă că e vinovat, nu a mai venit.

Corect: Drept dovadă că e vinovat, nu a mai venit.

Greşit: Este simpatizat de director, drept pentru care i s-a mărit salariul.

Corect: Este simpatizat de director, drept care i s-a mărit salariul.

Alte pleonasme „îndrăgite”

accident neprevăzut/ neplăcut (accident = eveniment întâmplător şi neplăcut)

atac agresiv (atac = acţiune agresivă împotriva cuiva)

a avansa înainte (a avansa = a înainta)

averse de ploaie (aversă = ploaie rapidă)

cel mai celebru (celebru = foarte vestit)

cobai pentru experienţă (cobai = animale folosite în experienţe de laborator);

a coborî jos (a coborî = a se îndrepta în jos)

a colabora împreună (a colabora = a lucra împreună)

a conlucra împreună (a conlucra = a lucra împreună)

contrabandă ilegală (contrabandă = marfă transportată ilegal)

a convieţui împreună (a convieţui = a trăi împreună)

deschiderea vernisajului (vernisaj = deschidere oficială a unei expoziţii de artă)

a dăinui permanent (a dăinui = a persista, a se permanentiza)

a ecraniza un film (a ecraniza = a adapta o lucrare literară/ muzicală pentru ecran)

exemple ilustrative (a ilustra = a clarifica prin exemple)

foarte excelent (excelent = cel mai bun, excepţional)

hemoragie de sânge (hemoragie = scurgere de sânge)

incident neaşteptat/ neplăcut (incident = întâmplare neaşteptată şi neplăcută)

înfăţişare cu aspect cochet (înfăţişare = aspect)

a îngheţa de frig (a îngheţa = a amorţi de frig)

mijloace mass-media (mass-media = mijloace de comunicare în masă)

cel mai optim (optim = cel mai bun, excelent)

a prefera mai bine (a prefera = a alege ce este mai bine)

poate fi posibil (posibil = care poate exista, care poate fi realizat)

prin prisma punctului de vedere (prin prisma = din punct de vedere)

procent la sută (procent = a suta parte dintr-un întreg)

a protesta împotrivă (a protesta = a manifesta o împotrivire faţă de ceva)

perioadă de timp (perioadă = interval de timp)

pubelă de gunoi (pubelă = recipient pentru gunoi)

a relua din nou (a relua = a lua din nou)

scurtă alocuţiune (alocuţiune = scurtă cuvântare)

a urca sus (a urca = a se deplasa în sus, a sui)

a urma în continuare (a urma = a desfăşura în continuare, a continua)

P.S. Ce părere aveţi despre „pleonastici”, chiar dacă nu-i comparăm cu nimeni? Credeţi că sunt: educaţi, mai puţin educaţi, la fel de educaţi, mai educaţi, cei mai educaţi sau foarte (nespus de, grozav de, extraordinar de, extrem de) educaţi?! A fost doar o „meditaţie aluzivă”!