Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă, având rol de instrument gramatical şi funcţie de element de relaţie.
Confuzia dintre două prepoziţii cu sens diferit a făcut carieră în mass-media şi în exprimarea cotidiană: DIN CAUZA şi DATORITĂ

Decideţi folosirea corectă a prepoziţiei din următoarele enunţuri:
*M-am lovit din cauza/ datorită neatenţiei.
*S-a certat cu sora ei datorită/ din cauza unei vecine.
*A izbutit să câştige datorită/ din cauza talentului incontestabil.
*Din cauza/ datorită şomajului, s-a izolat de prieteni.
*Datorită/ din cauza încurajării colegilor a câştigat concursul.
*Din cauza/ datorită atenţiei a evitat accidentul.
***
Confuzia se motivează, cred, şi prin ambiguitatea unor enunţuri care au nevoie de date suplimentare.
*Datorită/ din cauza mamei, Mihai s-a mutat în Timişoara.
Poate că lui Mihai îi place Timişoara şi atunci îi datorează mamei mutarea. Dacă nu-i convine să se mute în alt oraş, atunci cauza este tot mama. Astfel, enunţul ar trebui completat cu un detaliu:
*Datorită mamei, Mihai s-a mutat în minunatul oraş Timişoara.
*Din cauza mamei, Mihai s-a mutat în Timişoara, fiind nevoit să părăsească Bucureştiul.
Alteori, exprimarea neglijentă ajunge la formulări jenante, de tipul:
*Am răcit din cauza la ploaie.
***
Prepoziţia DATORITĂ este sinonimă cu MULŢUMITĂ, GRAŢIE, folosindu-se, aşadar, în sens apreciativ, cu nuanţă pozitivă. Aceste prepoziţii cer substantivului pe care-l preced cazul DATIV.
Prepoziţia DIN CAUZA are sensul unei estimări dăunătoare, negative, fiind echivalent cu o culpă, sinonim „din vina”. Totdeauna această prepoziţie cere substantivului care-l urmează cazul GENITIV.
Aţi întâlnit vreodată folosirea incorectă a acestor prepoziţii? Exemplele concrete sunt cele mai eficiente mijloace de a evita confuzia, aşa că aşteptăm de la voi alte situaţii demonstrative.