Episodul 5: BAREMUL DE EVALUARE

Textele de pe biletele la proba orală sunt, în general, nonliterare (stil ştiinţific/ publicistic/ juridic-administrativ) şi mult mai puţine sunt cele literare. Însă, întrebările, adică cerinţele numite itemi, au aceeaşi formă şi conţinut asemănător, aşa cum puteţi vedea în cele două modele postate în articolul anterior, din 6 iunie 2012.
Cele trei niveluri de evaluare sunt: mediu, avansat şi experimentat.
În noul limbaj ministerial, candidatul se numeşte utilizator.
Aţi observat că prima indicaţie de pe bilet adresată candidatului este „Citeşte cu voce tare textul”, scrisă între paranteze. Acesta este şi primul criteriu de apreciere: să citeşti corect, cursiv, conştient şi expresiv.
Profesorul evaluator (examinator) trebuie să aprecieze gradul de pregătire al „utilizatorului”, bifând următoarele abilităţi:

Utilizator mediu:
– citeşte corect şi cursiv
– identifică idei în text
– exprimă un punct de vedere personal
– discurs organizat parţial, folosind ezitant mijloacele comunicării (verbale, nonverbale şi paraverbale), respectând parţial structura specifică tipului de text vizat prin cerinţă (descriptiv/ informativ/ narativ/ argumentativ)
– îşi adaptează parţial discursul la interlocutori şi la scopul comunicării
– utilizează corect limba literară

Utilizator avansat:
– citeşte corect, cursiv şi conştient
formulează clar şi coerent ideile din text
– exprimă şi susţine un punct de vedere personal
– discurs clar şi coerent, folosind mijloacere comunicării (verbale, nonverbale şi paraverbale), respectând structura specifică tipului de text vizat prin cerinţă (descriptiv/ informativ/ narativ/ argumentativ)
– îşi adaptează discursul la interlocutori şi la scopul comunicării
– utilizează corect şi adecvat limba literară

Utilizator experimentat:
– citeşte corect, cursiv, conştient şi expresiv
sintetizează mesajul global al textului şi explică aspectele implicite ale acestuia
– exprimă şi susţine cu argumente un punct de vedere personal, demonstrând capacitate de persuasiune
– discurs clar, coerent şi personalizat, folosind mijloacere comunicării (verbale, nonverbale şi paraverbale), respectând structura specifică tipului de text vizat prin cerinţă (descriptiv/ informativ/ narativ/ argumentativ)
– îşi adaptează în mod creativ discursul la interlocutori şi la scopul comunicării
– utilizează corect, adecvat şi nuanţat limba literară

Se observă cu uşurinţă faptul că fiecare nivel este „îmbogăţit” cu un nou criteriu de apreciere şi că dacă …
– citeşti corect şi expresiv
– înţelegi şi poţi reda conţinutul textului
– răspunzi convingător, folosindu-te de modalităţile comunicării orale, adică inflexiuni ale vocii, accent pe cuvinte, privire deschisă, expresivă şi gesturi sugestive
– nu faci greşeli flagrante de exprimare
… obţii calificativul „experimentat” care-ţi foloseşte doar la mulţumirea de sine şi la privitul în oglindă cu mai mult respect!
VĂ UREZ CITIRE FLUENTĂ ŞI EXPRESIVĂ!
Nu scrie nicăieri că dacă nu vorbeşti sau spui bâlbătănii obţii un calificativ de „nemediu”, :) , adică să „pici” proba!

P.S. Trebuie să vă informez şi despre alţi termeni novatori introduşi în limbajul didactic actual; baremul de evaluare a răspunsurilor orale se numeşte: GRILA DESCRIPTORILOR COMPETENŢEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ”. Aţi fi înţeles şi singuri că această formulare înseamnă notarea „utilizatorilor” la bacalureat?!?! (cacofonia e „salutară”)
(VA URMA BAREMUL PENTRU PROBA SCRISĂ!)