Episodul 9 şi ULTIMUL: SUBIECTUL al III-lea – ESEUL

M-am gândit să vă ofer formularea câtorva cerinţe pentru subiectul al III-lea de la examenul de bacalaureat, cu precizarea că unele au fost date deja în anii precedenţi, aşadar preluate de pe site-ul ministerului, iar altele sunt propuse de mine, pentru ca să vă panicaţi definitiv! :) :)
Precizez, de asemenea, că aceste subiecte nu cuprind toată programa, dar reprezintă o cantitate importantă din materia de bac.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi rolul revistei „Dacia literară” privind promovarea literaturii paşoptiste printr-o creaţie literară reprezentativă.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi rolul lui Titu Maiorescu în dezvoltarea literaturii române, prin societatea culturală „Junimea” şi revista „Convorbiri literare.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi trăsăturile romantismului reflectate într-o creaţie eminesciană.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi modul în care se reflectă o temă (banul, destinul, istoria, familia etc.) într-o nuvelă studiată.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să evidenţiezi trăsăturile simbolismului reflectate într-o creaţie lirică a unui poet canonic.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi trăsăturile modernismului reflectate într-o creaţie lirică scrisă de un autor canonic.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi trăsăturile realismului reflectate într-o creaţie epică scrisă de un autor canonic.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume reflectată într-un roman studiat, din creaţia lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu sau Marin Preda.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să evidenţiezi trăsăturile tradiţionalismului reflectate într-o creaţie lirică reprezentativă.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi trăsăturile neomodernismului reflectate într-o creaţie lirică scrisă de un autor canonic.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic (roman al experienţei) din perioada interbelică.

*Scrie un eseu de două-trei pagini despre evoluţia unui personaj, ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici, originali, a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict, adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. Romanul e legat apariţia conştiinţei” (Mihai Ralea, „De ce nu avem roman?”)

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume reflectată într-un roman studiat, din creaţia lui Marin Preda.

[ATENŢIE! O astfel de formulare poate avea în vedere orice nume al unui scriitor canonic, precizat anume: creaţia lui Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, George Călinescu]

*Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi viziunea despre lume reflectată într-un text dramatic din perioada postbelică.

*Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.

*Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

*Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat.

*Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.

*Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să evidenţiezi trăsăturile postmodernismului reflectate într-o creaţie lirică reprezentativă.

P.S.
Mai public aici, încă o dată, lista autorilor canonici, adică obligatorii pentru examenul de bacalaureat:
Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

VĂ DORESC TUTUROR MULT NOROC, INSPIRAŢIE ŞI DEMNITATE!