ZOE DUMITRESCU-BUŞULENGA – 92 de ani de la naştere
(20 august 1920 – 5 mai 2006)
*Cu o prodigioasă activitate de critic şi istoric literar, eseist, filozof şi pedagog, personalitate covârşitoare a culturii române, Zoe Dumitrescu-Buşulenga s-a născut la Bucureşti, într-o familie de intelectuali: tatăl, Nicolae Dumitrescu, jurist şi mama, Maria Apostol, filolog.
Academician şi vicepreşedinte al Academiei Române, Preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, Director al Şcolii Române din Roma (Accademia di Romania), Membră în Comitetul Executiv al Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată, a Academiei de Ştiinţei şi Studii Europene (Franţa) şi a Academiei Europaea din Londra constituie doar câteva recunoaşteri ale uriaşei sale contribuţii la evoluţia culturii române şi universale.
*În anul 2005, după moartea soţului, Apostol Buşulenga, Zoe Dumitrescu-Buşulenga s-a retras la Mănăstirea Văratec, unde s-a călugărit, primind numele maica Benedicta.
„Trecerea dincolo” s-a întâmplat în ziua de 5 mai 2006, fiind înmormântată la Mănăstirea Putna.

***
„Am uitat verticala, ne-am întins pe orizontala profitului, ne-am năclăit în mocirla materiei. Spiritul nu mai este în noi. Suntem o poftă a trupului… Sau a banului… […] Peste tot auzi manele… nişte orori. Apoi lipsa de cuviinţă; noi eram un popor cuviincios, iar acest cuvânt a dispărut din vocabularul nostru. Există în noi acest impuls de vulgarizare, de înjosire. Suntem cufundaţi în mlaştina materiei. Avem ce merităm, din toate punctele de vedere. […] E foarte greu să te întorci înapoi de la manele la J.S.Bach. […] De la Freud încoace s-a produs o mutaţie: s-a pus sexul în locul capului. Asta e tristeţea cea mai mare.”
[…]
„Pentru mine timpul n-a curs, nu l-am simţit. Viaţa mea a fost atât de activă şi atât de plină, încât un an în plus sau în minus nu s-a făcut simţit cu efecte fizice, intelectuale sau de interes duhovnicesc evidente. […] Bătrâneţea nu este o povară. Pentru mine nu există moarte, există «trecere dincolo».”
(Zoe Dumitrescu-Buşulenga)