OMOFONELE sunt cuvintele care se pronunţă la fel, dar se scriu diferit, având şi sensuri distincte.

altădatăadv. (odinioară)
altă dată – loc.adv. (în altă împrejurare)

desigur – adv. (bineînţeles, fără îndoială)
de sigur – prep.+ adj/ adv. (este sigur)
decât – adv. (Nu s-au prezentat decât trei. Îi dă mai mult ei decât lui.)
decât – conj. (Mai mult vorbeşte decât munceşte.)
decât – prep. (Aici e mai bine decât acolo.)
de cât – prep.+pr./adj.pr.(De cât ai nevoie pentru mâine?/ De cât timp are nevoie ca să finalizeze?)
niciunde – adv. (nicăieri)
nici unde – adv.+ adv. (Nu a fost nici unde a promis.)
nicicând – adv. (niciodată)
nici când – adv.+adv. (Nici când ne-am întâlnit n-a zis nimic.)
nicidecum – adv. (deloc)
nici de cum – adv.+prep.+adv. (N-a pomenit nimic nici de cum a călătorit.)
niciodată – adv. (în niciun moment)
nici o dată – conj.+num. (N-a fost la mine nici o dată, nici de două ori.)
nici odată – conj.+adv. (nici cândva, nici odinioară)
numai – adv. (doar)
nu mai – adv.+adv. (Nu mai vorbi neîntrebat.)
numaidecât – adv. (imediat)
numai de cât – adv.+prep.+adv. (A vorbit numai de cât a cheltuit.)
oarecare – adj.pr.invar. (un individ oarecare)
oare care – adv.+pr. (Oare care dintre ei a minţit?)
oarecum – adv. (cumva)
oare cum – adv.+adv. (Oare cum o fi ajuns?)

MINITEST
Rescrieţi enunţurile cu varianta corectă:

Vorbim despre aceste nimicuri altădată/altă dată.
Vorbeam altădată/ altă dată despre tot felul de nimicuri.
Cât eşti desigur/ de sigur că vei fi promovat?
Spectacolul va fi, desigur/ de sigur, un succes răsunător.
Nu s-au prezentat la examen decât/ de cât cinci.
Lucrurile stau mult mai bine decât/ de cât speram.
Mai mult pierde timpul decât/ de cât învaţă.
Iubesc mai mult muntele decât/ de cât marea.
Decât/ de cât timp ai nevoie ca să ajungi?
Deşi am promis, n-am mai fost niciunde/ nici unde.
Nu mai vine niciunde/ nici unde îi plăcea atât de mult.
Pe el nu l-am întâlnit nicicând/ nici când.
Nicicând/ nici când l-am rugat nu a venit.
Nu-mi place pizza nicidecum/ nici de cum.
Nicidecum/ nici de cum este îmbrăcată nu mi-a plăcut.
N-am să mai trec niciodată/ nici o dată pe la ea.
Niciodată/nici odată nu l-am crezut, nu-l cred nici astăzi.
De atunci, nu l-am mai întâlnit niciodată/ nici o dată, nici de două ori.
Numai/ nu mai are douăzeci de ani.
Are numai/ nu mai douăzeci de ani.
A plecat numaidecât/ numai de cât să-l caute.
S-a interesat numaidecât/ numai de cât costă poşeta.
N-au participat personalităţi, ci doar persoane oarecare/ oare care.
Oarecare/ oare care dintre candidaţi a minţit mai abitir?
Am cunoscut-o oarecum/ oare cum, dar nu mi-a făcut o impresie bună.
Oarecum/ oare cum se vor costuma pentru balul de caritate?
Total: 26 de puncte