A apărut cartea de teste destinate elevilor din clasele  a V-a şi a VI-a, intitulată Limbă şi comunicare – pentru elevii de gimnaziu.  În carte, veţi găsi definiţiile sintetizate ale noţiunilor de bază din programa şcolară: comunicarea, semnele de punctuaţie, modurile de expunere, vorbirea directă şi vorbirea indirectă, textul literar (texte epice şi lirice), textul nonliterar, compunerea, rezumatul, scrisoarea, telegrama, cererea. Fiecare dintre noţiuni este urmată de exemple concrete lămuritoare, de teste explicative (cu detalierea soluţionării) şi teste aplicative (majoritatea având şi răspunsurile).

            Un capitol special, cu titlul „Vorbim corect limba română?”, evidenţiază cele mai enervante abateri  de la corectitudinea exprimării, urmate de un mic dicţionar de pleonasme şi de o selecţie din DOOM-2005, cu principalele cuvinte şi reguli actualizate.

            Ultima parte conţine: teste-grilă, teste aplicative, teste de evaluare şi teste complexe, cele mai multe având şi răspunsurile.

            Din punctul meu de vedere,  această carte poate fi utilă, în egală măsură, elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a, pentru că sunt explicate detaliat  noţiunile lingvistice fundamentale,  necesare examenului final.

            În prezent, lucrez la o carte de „TESTE” pentru clasele gimnaziale terminale (VII-VIII), în care voi pune accent pe teste şi nu pe teoria clarificată deja în cartea de faţă.

P.S.

Vreau să răspund unei “nelămuriri”  exprimate de Klaus, cu o tentă depreciativă: de ce am pus apostrof după profa’?

“Apostroful este singurul semn exclusiv ortografic, […] notează realităţi fonetice din vorbirea familiară, neglijentă, populară […]” şi  indică absenţa accidentală a unor sunete din  cuvânt. (DOOM-2).  Ţi se pare că profa’ este un cuvânt întreg? Elevii folosesc această formă a termenului “profesoară” în limbaj familiar şi-mi place!!