Prepoziţiile DIN şi DINTRE au sensuri variate, în funcţie de exprimarea raporturilor sintactice de dependenţă  între părţile unei propoziţii. În cazul de faţă, mă voi referi strict la sensul partitiv, comun celor două prepoziţii, exprimând ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte.

    Reducând explicaţiile la folosirea uzuală a acestor prepoziţii, se poate afirma că prepoziţia dintre se foloseşte cu pluralul substantivelor/ pronumelor/  numeralelor, pe când prepoziţia din precedă cuvinte la singular cu sens colectiv.

Câteva exemple:

  • Corina este cea mai inteligentă dintre elevi./ Corina este cea mai inteligentă din clasă.

  • El este cel mai cinstit dintre parlamentari./ El este cel mai cinstit din Parlament.

  • Relaţia dintre noi este amicală.

  • Mi s-a părut cel mai prost dintre toţi.

  • Dintre cei doi, Mihai este  mai talentat.

Citez mai jos o opinie avizată,  exprimată de  reputata lingvistă, prof.univ.dr.  Rodica Zafiu:

“Circulă de mai multă vreme recomandarea ca ideea de “parte dintr-un întreg sau dintr-o mulţime” (sensul partitiv) să se exprime în română în mod specializat, diferenţiat: prin prepoziţia din dacă mulţimea de referinţă este desemnată de un singular cu sens colectiv (“unul din grup”) şi prin prepoziţia dintre dacă e vorba de un substantiv la plural (“unul dintre tineri”).[…] Unii tind să considere această recomandare ca o regulă fermă, absolută; […] De fapt, presupusa regulă reprezintă o încercare destul de recentă de normare a limbii, care nu se bazează nici pe uz, nici pe etimologie, nici pe coerenţa sistemului lingvistic: autorii şi vorbitorii mai vechi şi mai noi folosesc, în asemenea construcţii, ambele prepoziţii.

Ar fi bine ca şi în cazul variaţiei din / dintre să se înţeleagă că dintre nu este cu nimic mai motivat, mai raţional decît din – şi mai ales că nu este obligatoriu.”

(Rodica Zafiu: “Păcatele Limbii: Din şi dintre”, în revista “România literară”)

 

P.S.  Numele oraşului Iaşi la plural are “parfum de epocă”,  se folosea în secolul al XIX-lea, aşa cum atestă şi titlul comediei “Iaşii în carnaval” de Vasile Alecsandri. Numele actual al localităţilor care au formă de plural este, totuşi, la singular, fiind vorba de un singur oraş: Iaşi, Bucureşti, Ploieşti, Călăraşi etc.  Sigur că, în diverse  registre stilistice,  se poate folosi  pluralul ca limbaj artistic, pentru referire la epoca veche.