Proba scrisă la limba şi literatura română are trei subiecte, fiecare valorând câte 30 de puncte, iar din oficiu se acordă 10 puncte.
SUBIECTUL I – 30 de puncte
Subiectul I constă într-un text liric sau epic, pe baza căruia se formulează 9 cerinţe.

Pentru TEXTUL LIRIC, întrebările la care se solicită răspunsuri sunt, în general, următoarele:

1.
– Numeşte câte un sinonim potrivit/ neologic pentru sensul din text al cuvintelor…… (2 cuvinte) – 2 p
sau:
– Numeşte câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor…….. (2 cuvinte)
2.
– Explică rolul virgulei/ cratimei într-o secvenţă aleasă din text. – 2 p
3.
– Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al unui cuvânt ales din text. (ex.: scântei) – 2 p
sau:
– Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/ expresie care să conţină un anumit cuvânt (ex.: suflet, gură, mână etc.) – 2 p
4.
– Transcrie două cuvinte din text care aparţin unui câmp semantic/ lexical (ex.: moarte, natură etc.) – 4 p
sau:
– Precizează o temă şi un motiv literar identificate în textul dat. – 4 p
sau:
– Transcrie două cuvinte din text a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare. (ex. tristeţă, mâni) – 4 p
5.
– Menţionează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii prezente în textul dat. – 4 p
sau:
– Precizează două motive literare identificate în textul dat. – 4 p
6.
– Selectează două secvenţe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. – 4 p
sau:
– Selectează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii / obiectivităţii din textul dat. – 4 p
sau:
– Selectează două secvenţe din text care conturează dimensiunea spaţială a imaginarului poetic. – 4 p
7.
– Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din ultima strofă. – 4 p
sau:
– Prezintă valoarea expresivă, în textul dat, a verbelor la modul conjunctiv. – 4 p
sau:
– Prezintă valoarea expresivă a verbelor la modul imperativ din text. – 4 p
sau:
– Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat. – 4 p
8.
– Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. – 4 p
sau:
– Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale modernismului. – 4 p
sau:
– Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale romantismului. – 4 p
sau:
– Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale simbolismului. – 4 p
sau:
– Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale neomodernismului. – 4 p
9.
Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (şase – zece rânduri), primele două strofe/ ultimele şase versuri din textul dat, evidenţiind două trăsături ale simbolismului/ evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice/ reliefând relaţia dintre ideea poetică şi titlul poeziei etc. – 4 p

************************************************************************************************************************
După cum se observă, cerinţele de la acest prim subiect sunt foarte simple, poate răspunde la ele, cu uşurinţă, un elev de clasa a VIII-a.
Puteţi intra pe www.edu.ro/ subiecte bacalaureat sau pe www.ismb.ro pentru a vedea subiectele-model emise de către Ministerul Educaţiei şi, respectiv, subiectele date la simulare de către Ispectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.