OPERE, SCRIITORI, CURENTE

Descifrată şi clarificată, Programa de limba şi literatura română pentru bacalaureat se concretizează prin opere, scriitori, perioade şi curente literare. Astfel, lista cuprinzând operele, scriitorii, perioadele şi curentele literare trebuie examinată cu atenţie, mai ales că unele dintre aceste subiecte sunt destinate şi probei orale (competenţei 🙂 ), fapt menţionat şi în programă.

I. FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE
*Originile şi evoluţia limbii române (şi pentru oral)
*Curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII (şi pentru oral)
– Umanismul: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
– Iluminismul: Şcoala Ardeleană
II. PERIOADA MODERNĂ
Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea:
Perioada paşoptistă (şi pentru oral)
– Revista „Dacia literară” (şi pentru oral)
– „Malul Siretului” de Vasile Alecsandri – pastel
sau:
– „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi – nuvelă
şi
– Alexandru Lăpuşneanul – caracterizarea personajului de nuvelă
*România, între Occident şi Orient – dezbatere (pentru oral)
Criticismul junimist. Junimea şi „Convorbiri literare” (şi pentru oral)
– Titu Maiorescu – autor canonic
* „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă – basm cult – autor canonic
şi
– Harap-Alb – caracterizarea personajului de basm cult
Curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
Romantismul (şi pentru oral)
*Mihai Eminescu – autor canonic (cel puţin două poezii)
La alegere:
* „Revedere”
* „Dorinţa”
* „Floare albastră”
* „Luceafărul” (sau orice altă creaţie lirică eminesciană)
Realismul (şi pentru oral)
* „Moara cu noroc” de Ioan Slavici – nuvelă – autor canonic
şi
– Ghiţă – caracterizarea personajului de nuvelă
Prelungiri ale romantismului şi clasicismului
* „Rugăciune” de Octavian Goga
sau
* „Mânioasă” de George Coşbuc
Simbolismul
* „Plumb” de George Bacovia – autor canonic
III. PERIOADA INTERBELICĂ
Curente culturale/ literare în perioada interbelică
Avangardismul
(şi pentru oral)
Modernismul românesc (şi pentru oral)
* Eugen Lovinescu – autor canonic (şi pentru oral)
* Orientări tematice în romanul interbelic. Tipuri de roman – studiu de caz (pentru oral)
* „Ion” de Liviu Rebreanu – roman obiectiv – autor canonic
şi
– Ion – caracterizarea personajului de roman
* „Enigma Otiliei” de George Călinescu – roman obiectiv – autor canonic
şi
– Otilia Mărculescu – caracterizarea personajului de roman (sau alt personaj)
* „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu – roman subiectiv/ roman al experienţei – autor canonic
şi
– Ştefan Gheorghidiu – caracterizarea personajului de roman
sau
* „Patul lui Procust” de Camil Petrescu – roman subiectiv/ roman al experienţei – autor canonic
şi
– George Demetru Ladima – caracterizarea personajului de roman
* „Testament” de Tudor Arghezi – artă poetică – autor canonic
sau
* „Flori de mucegai” de Tudor Arghezi – artă poetică – autor canonic
* „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga – artă poetică – autor canonic
sau
* „Gorunul” de Lucian Blaga – artă poetică – autor canonic
* „Riga Crypto şi lapona Enigel” de Ion Barbu – poezie epică – autor canonic
sau
* „Din ceas, dedus…” („Joc secund”) de Ion Barbu – artă poetică – autor canonic
Tradiţionalismul (şi pentru oral)
* „Baltagul” de Mihail Sadoveanu – roman obiectiv – autor canonic
şi
– Vitoria Lipan – caracterizarea personajului de roman
* „În grădina Ghetsemani” de Vasile Voiculescu – poezie tradiţională
sau
* „Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat – poezie tradiţională
IV. PERIOADA POSTBELICĂ
Romanul în perioada postbelică (şi pentru oral)
* „Moromeţii” de Marin Preda – roman obiectiv – autor canonic
şi
– Ilie Moromete – caracterizarea personajului de roman
Poezia în perioada postbelică (şi pentru oral)
Neomodernismul (şi pentru oral)
* „Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu – artă poetică – autor canonic (sau altă creaţie lirică)
Postmodernismul
* „Georgica a IV-a” de Mircea Cărtărescu (sau altă creaţie lirică)

VI. DRAMATURGIA/ TEXTE DRAMATICE
Comedia realistă – Epoca marilor clasici
* „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale – comedie – autor canonic
şi
– Zoe Trahanache – caracterizarea personajului de comedie
– Nae Caţavencu – caracterizarea personajului de comedie (sau alt personaj de comedie)
Teatrul în perioada postbelică
* „Iona” de Marin Sorescu – dramă – autor canonic
şi
– Iona – caracterizarea personajului de dramă
————————————————————————————————————————–

Pentru o pregătire completă şi eficientă, vă recomand cărţile „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – SCRIS ŞI ORAL/ ÎNVĂŢARE RAPIDĂ” şi „PARALELE LITERARE. CUPLURI DE PERSONAJE. SINTEZE” , autor prof. Mariana Badea, Editura Badea & Professional Consulting