PROBA ORALĂ se numeşte – caricatural – COMPETENŢĂ.
CANDIDAŢII sunt doar nişte UTILIZATORI.
NOŢIUNILE pe care trebuie să le „probeze” sunt intitulate fastuos DESCRIPTORI.
Aceşti termeni sunt utili pentru a înţelege baremul de evaluare şi notare! 🙂 🙂 🙂
PROBA ORALĂ este o formalitate jenantă şi jignitoare atât pentru absolvenţii de liceu, cât şi pentru cel care „joacă” rolul examinatorului, acesta fiind profesorul de limba şi literatura română de la clasă, adică acela care a predat, a pus note, a cunoscut elevul respectiv timp de 4 ani. Dacă profesorul „examinator” a mai fost şi dirigintele candidatului (se mai întâmplă 🙂 ), atunci e limpede că nu mai există nicio fărâmă caracterială sau intelectuală necunoscută atât profesorului, cât şi candidatului la examenul final care devine, astfel, o PARODIE.
SURPRIZA SURPRIZELOR! NU SE POATE PICA această probă, deoarece calificativele sunt:
*MEDIU
*AVANSAT
*EXPERIMENTAT
BAREMUL DE EVALUARE ŞI DE NOTARE îi intereseză doar pe cei mai orgolioşi, doritori ai calificativului „Experimentat”, care, oricum, nu contează niciodată şi nicăieri în cadrul examenului de bacalaureat. Şi nici în viaţă…

COMPETENŢELE DOBÂNDITE: se notează cu unul dintre cele trei calificative şi sunt:
Înţelegerea textului
Exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere
Organizarea discursului
Adaptarea la situaţia de comunicare
Utilizarea limbii literare

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT – Sesiunea iunie-iulie 2013
27 – 31 mai 2013 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2013 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
12 – 14 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17 – 21 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 – 28 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 iulie 2013 – Limba şi literatura română – proba E) a) – probă scrisă
2 iulie 2013 – Limba şi literatura maternă – proba E b) – probă scrisă
3 iulie 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – probă scrisă
5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – probă scrisă
8 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013 – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale
***
TOATE DATELE SUNT EXTRASE DE PE SITE-UL MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba A

MODEL DE SUBIECT PENTRU PROBA ORALĂ
****************************************************************************************
Citeşte textul cu voce tare:

„Mă întorc în mijlocul bibliotecii mele şi-mi amintesc zeci de întâmplări în care am avut prilejul să constat că există un suflet al cărţilor. N-aţi observat că sunt cărţi supuse şi cărţi revoltate? Pe unele le găseşti de îndată ce ai nevoie de ele, la locul cunoscut, imobile şi ascultătoare, chiar dacă le-ai uitat cu anii. […] Se mulţumesc să fie răsfoite, din când în când, şi nu-ţi poartă pică dacă le-ai preferat, între timp, pe altele. Acesta sunt cărţile prin excelenţă feminine, conştiente de condiţia lor, mereu proaspete, fermecătoare, care nu ştiu ce e gelozia, ranchiuna sau invidia. Dar sunt şi cărţi supărăcioase, care-şi schimbă locul (noaptea, probabil, sau profitând de absenţa stăpânului lor), pe care le cauţi, cu furie, fără să le dai de urmă, deşi ştii perfect că nu le-ai mai căutat de mult şi că n-avea cine să o fi făcut în locul tău. Răscoleşti rafturile, te umpli de praf sau de humă pe degete, tuşeşti, te îneci: zadarnic, au intrat în pământ. […] Când, ostenit şi enervat, […] trântindu-te pe primul scaun care se nimereşte, îşi fac deodată apariţia, unde nici nu gândeşti, pe un raft pe care n-aveai motiv să le pui, şi-ţi aruncă de acolo un dulce zâmbet sadic.”
(Nicolae Manolescu, „Lectura pe înţelesul tuturor”)
1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul dat:
a) Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
b) Ce tip de text este acesta (argumentativ, descriptiv, epistolar, informativ, memorialistic, narativ etc.)? Motivează-ţi răspunsul.
c) Ce elemente de conţinut importante (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre rolul cărţilor în dezvoltarea personalităţii umane? Susţine cu argumente opinia pe care o enunţi.
*********************************************************************************

ATENŢIE! În oricare dintre cărţile mele pentru bacalaureat există Partea a doua intitulată LIMBĂ ŞI COMUNICARE, unde se găsesc toate noţiunile necesare atât probei orale cât şi celei scrise. Nu ignoraţi acest capitol, pentru că sunt acolo toate răspunsurile de care aveţi nevoie.