CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013
14 iunie 2013 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
17-19 iunie 2013 – Înscrierea la Evaluarea Naţională
25 iunie 2013 – Limba şi literatura română – probă scrisă
26 iunie 2013 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
27 iunie 2013 – Matematica – probă scrisă
29 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
29 iunie 2013 – Depunerea contestaţiilor (orele 16-20)
30 iunie – 2 iulie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor
3 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
(Acest date sunt preluate de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale.)

TEST DE EVALUARE NAŢIONALĂ
PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a

Subiectul I – 42 de puncte

Citeşte, cu atenţie, textul:
„Linişte. Căldură. Soare.
Sălciile plângătoare
Stau la aer, dormitând.
Un viţel la râu s-adapă
Şi-o femeie, lângă apă,
Spală rufele, cântând.

Şi din vale abia vine
Murmur slab, ca de albine,
Somnoros şi uniform:
Râul, strălucind în soare,
Ceartă sălciile, care
Toată ziulica dorm.”
(George Topârceanu, „Zi de vară”)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie, din textul dat, două cuvinte care să conţină diftongi. – 6 puncte
2. Scrie un antonim şi un sinonim pentru cuvântul „căldură” – 6 puncte
3. Selectează două personificări din fragmentul dat. – 6 puncte
4. Expică rolul cratimei în structura: „s-adapă”. – 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia versurilor „Râul, strălucind în soare,/ Ceartă sălciile, care/ Toată ziulica dorm.” – 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte (15-25 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţia titlului poeziei „Zi de vară” de George Topârceanu. – 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să redactezi o opinie despre semnificaţia titlului;
– să ilustrezi cu două argumente opinia formulată, valorificând textul dat;
– să te încadrezi în cerinţă şi în limitele de spaţiu impuse.

Subiectul al II-lea – 36 de puncte
Citeşte, cu atenţie, textul:

„E un spectacol foarte curios pentru un călător de a asista la deşteptarea unui oraş şi de a-l surprinde în toaletă de noapte.
Cum începe ziua a se ivi, oraşul începe a bui de nişte sunete surde şi depărtate, carele încet-încet se tot măresc ca fluxul mării. Ici-colea, se arată câte un om de-abia deşteptat din somn şi care trece repede şi dispare ca o stafie în umbra deasă a străzilor. Unde şi unde câte o fereastră sau câte o uşă de magazie descoperă forme omeneşti învălite în halaturi şi încoronate cu scufii de noapte; iar cu cât lumina creşte, străzile se umplu de suflete ca un mare furnicar. Toate casele dau drumul afară unui număr de locuitori care se răspândesc prin oraş şi, lucru demn de însemnat! deodată, ca şi când ar fi ieşit din pământ, se înaintează din toate părţile mulţime de vite, de căruţe şi de oameni încărcaţi cu provizii. Atunci vuietul se preface în zgomot: mii de glasuri, mii de răcnete se ridică în văzduh, unindu-se cu tropotul cailor şi cu duruitul carelor pe paveaua oraşului.”
(Vasile Alecsandri, „Călătorie în Africa”)
________________________________________________
a bui = a vui
pavea = pavaj, caldarâm

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: – 4 puncte
– ce moment al zilei este descris?
– cum sunt îmbrăcaţi oamenii care se zăresc prin ferestre?
2. Scrie numele autorului şi titlul cărţii din care este extras fragmentul. – 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa: „Cum începe ziua a se ivi, oraşul începe a bui de nişte sunete surde şi depărtate, carele încet-încet se tot măresc ca fluxul mării.” – 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din secvenţa: „E un spectacol foarte curios pentru un călător de a asista la deşteptarea unui oraş şi de a-l surprinde în toaletă de noapte.” – 4 puncte
5. Transcrie, din fraza următoare, o propoziţie principală şi o propoziţie subordonată, precizând felul acesteia: „Toate casele dau drumul afară unui număr de locuitori care se răspândesc prin oraş şi, lucru demn de însemnat! deodată, ca şi când ar fi ieşit din pământ, se înaintează din toate părţile mulţime de vite, de căruţe şi de oameni încărcaţi cu provizii.” – 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să existe o propoziţie subordonată atributivă, introdusă prin conjuncţia „dacă”. – 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 80-150 de cuvinte (10-15 rânduri), în care să prezinţi o călătorie reală sau imaginară în altă ţară.
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p).

*Cerinţele sunt formulate identic cu cele din modelul elaborat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cu cerinţele elaborate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti la simularea pentru Evaluarea Naţională.
Copilul care va realiza cel mai mare punctaj la rezolvarea acestui test va primi un premiu din partea Editurii Badea&Professional Consulting.