LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – BACALAUREAT 2013
SESIUNEA PENTRU OLIMPICI – 27 mai 2013

A avut loc sesiunea examenului de bacalaureat pentru olimpicii care vor participa la olimpiadele internaţionale. Pe 27 mai 2013, s-a desfăşurat proba scrisă la limba şi literatura română şi s-au dat următoarele subiecte:

I. PROFILUL REAL; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic.

Subiectul I (30 de puncte) – textul poeziei eminesciene „Din cerurile-albastre”, pe baza căruia s-au formulat 9 cerinţe, din care menţionez câteva:
– sinonime pentru cuvintele „zâmbind” şi „odată”;
– rolul cratimei: „ş-a stelelor icoane”;
– enunţ/expresie cu substantivul „ochi”;
– două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţi;
– două motive literare;
– două secvenţe care exprimă dimensiunea spaţială;
– două figuri de stil;
– două trăsături ale genului liric;
– comentarea primei strofe.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) a fost realizarea unui text argumentativ despre modul în care activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personală.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) – un eseu în care să prezinte relaţia dintre două personaje dintr-un roman psihologic studiat.
*****************************************************************************************
II. PROFILUL UMANIST; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic.

Subiectul I (30 de puncte) – textul poeziei „Amintire”, de Lucian Blaga, pe baza căruia s-au formulat 9 cerinţe:
– sinonime pentru cuvintele „sfânt” şi „tăgăduire”;
– rolul cratimei: „şi-nalte de tot”;
– enunţ cu sensul conotativ al cuvântului „soare”;
– o temă şi un motiv literar;
– două mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii;
– două secvenţe reprezentative pentru dimensiunea temporală;
– două figuri de stil diferite;
– două trăsături ale genului liric;
– comentarea primei strofe.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) a fost realizarea unui text argumentativ despre utilitatea cunoaşterii biografiei artistului în vederea înţelegerii operei sale.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) – un eseu în care să prezinte particularităţile de construcţie ale unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Ioan Slavici, Liviu Rebreanu sau G. Călinescu.
********************************************************************************

După cum se poate observa, eseul de la profilul real a fost mai dificil decât cel de la profilul umanist, fapt ce a stârnit nemulţumirea şi revolta multor absolvenţi care urmează să se prezinte la examenul de bacalaureat din iunie.
Cei interesaţi pot vedea subiectele integral, precum şi baremele de corectare pe site-ul www.edu.ro. Tot pe acest site puteţi afla şi subiectele la alte discipline, cum ar fi: matematica, istoria, geografia etc.
Cum vi se par subiectele?!