În clasa a IX-a, limba şi literatura română este structurată pe teme literare, adică operele literare sunt încadrate într-o temă sau alta, în funcţie şi de mesajul transmis. Astfel, în fiecare dintre cele peste 10 manuale alternative pentru clasa a IX-a aprobate de Ministerul Educaţiei/ Învăţământului (sau cum a mai fost titulatura acestui organism guvernamental), există 6-9 teme reprezentate de diverse opere literare.
În lista de mai jos se regăsesc toate temele din Programa şcolară şi din toate manualele alternative de clasa a IX-a, precum şi operele reprezentative.
În cartea intitulată „Limba şi literatura română” – clasa a IX-a – autor prof. Mariana Badea (www.editurabadea.ro), găsiţi comentariile acestor opere şi caracterizarea personajelor respective.
Menţionez că la începutul cărţii se află un extras din Programa şcolară pentru clasa a IX-a, aprobată prin Ordinul ministrului.
Dacă vreţi să nu vă ia prin surprindere primul an de liceu 😆 , procuraţi-vă această carte foarte utilă pentru un început fără stres!

CLASA A IX-A

LITERATURA
Teme literare
I. JOC, JOACĂ. ADOLESCENŢA
* „Tablouri biblice (Versuri de Abecedar)” de Tudor Arghezi
* „Adam şi Eva” de Tudor Arghezi
* „Porunca” de Tudor Arghezi
* „Pedeapsa” de Tudor Arghezi
* „Prefaţă” de Tudor Arghezi”
* „Horă de băieţi” de Tudor Arghezi
* „De-a v-aţi ascuns…” de Tudor Arghezi
* „După melci” de Ion Barbu
* „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
* „Romanul adolescentului miop” de Mircea Eliade
II. ŞCOALA
* „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
* „Urgent” de Ion Luca Caragiale
* „Cartea nunţii” de George Călinescu
* „Viaţa ca o pradă” de Marin Preda
* „Romanul adolescentului miop” de Mircea Eliade
III. FAMILIA
* „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
* „Cartea nunţii” de George Călinescu
* „Tren de plăcere” de I.L.Caragiale
* „Moromeţii” de Marin Preda
* „Mara” de Ioan Slavici
IV. IUBIREA
* „Mara” de Ioan Slavici
* „Rugăciune” de Octavian Goga
* „Iertare” de Alexandru Macedonski
* „Zburătorul” de Ion Heliade Rădulescu
* „Călin (file din poveste)” de Mihai Eminescu
* „Sara pe deal” de Mihai Eminescu
* „Dorinţa” de Mihai Eminescu
* „Luceafărul” de Mihai Eminescu
* „Maitreyi” de Mircea Eliade
* „Creanga de aur” de Mihail Sadoveanu
* „O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale
V. SCENE DIN VIAŢA DE IERI ŞI DE AZI
* „Cartea nunţii” de George Călinescu
* „Creanga de aur” de Mihail Sadoveanu
* „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon
VI. AVENTURĂ, CĂLĂTORIE
* „Creanga de aur” de Mihail Sadoveanu
* „Balta-Albă” de Vasile Alecsandri
* „O samă de cuvinte” de Ion Neculce
* „Hanu-Ancuţei” de Mihail Sadoveanu
* „Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu
VII. LUMI FANTASTICE
* „Lostriţa” de Vasile Voiculescu
* „La hanul lui Mânjoală” de I.L.Caragiale
* „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” – basm popular
VIII. CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE
* „Mara” de Ioan Slavici
* „Moara cu noroc” de Ioan Slavici
IX. PERSONALITĂŢI, EXEMPLE, MODELE
* „Moromeţii” de Marin Preda
* „Letopiseţul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche
* „Fraţii Jderi” de Mihail Sadoveanu
* „Apus de soare” de Barbu Ştefănescu Delavrancea

LIMBĂ ŞI COMUNICARE
* Niveluri de constituire a mesajului
* Mijloace de îmbogăţire a vocabularului
* Comunicarea