A apărut cartea „LIMBĂ ŞI COMUNICARE – TESTE EXPLICATIVE şi TESTE APLICATIVE” pentru clasele VII-VIII, autor prof. Mariana Badea, Editura Badea & Professional Consulting.
De ce este o carte foarte necesară? Pentru că noţiunile care ar trebui însuşite în perioada gimnazială rămân – de cele mai multe ori – neclare pentru copii. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care jumătate dintre candidaţii la bacalaureat „pică” examenul. Evaluarea la proba scrisă de limbă şi literatură română – atât de la examenul de Testare naţională, cât şi de la bac – se referă la acest fel de concepte şi valorează în baremul de corectare 60 de puncte din totalul de 90 de puncte plus 10 puncte din oficiu.
Cartea mea EXPLICĂ pe înţelesul copilului toate noţiunile necesare pentru a şti să răspundă sau să rezolve orice test la orele de curs, precum şi pentru promovarea cu succes a oricărui examen de limbă şi literatură română.
Cartea conţine trei părţi teoretice, toate fiind însoţite de teste explicative şi de teste aplicative:
Partea I
LIMBĂ ŞI COMUNICARE, lămureşte cele mai dificile şi confuze noţiuni de fonetică, accent, semantică, vocabular şi câteva precizări de scriere corectă.
Partea a II-a
LITERATURA cuprinde explicaţii privind argumentarea unui text narativ şi a unui text liric (descriptiv) atât în proză cât şi în versuri. De asemenea, sunt clarificate deosebirile dintre textul literar (ficţional) şi cel nonliterar (nonficţional).
Partea a III-a
GRAMATICA se referă la dificultăţi gramaticale din morfologie şi sintaxă, lămurind confuziile care se fac frecvent între valorile morfologice sau funcţiile sintactice ale cuvintelor.
În afara acestor capitole teoretice însoţite de teste explicative şi teste aplicative, există în carte şi 85 de teste organizate separat, care verifică toate noţiunile clarificate în carte.
Partea a IV-a
TESTE – în care veţi găsi o mare varietate de exerciţii necesare pentru a consolida toate cunoştinţele explicate în capitolele precedente: teste diverse, teste de evaluare iniţială, teste de gramatică şi teste de evaluare naţională.
Partea a V-a
RĂSPUNSURI

*********************************
Îi asigur, cu toată responsabilitatea, atât pe părinţi, dar mai ales pe copii, că această carte vă va scăpa de mult stres nu numai în realizarea temelor pentru şcoală, ci şi pentru că veţi avea lămurite definitiv cele mai importante şi necesare noţiuni ale limbii române.
Pentru detalii privind cuprinsul cărţii, precum şi pentru procurarea ei accesaţi site-ul www.editurabadea.ro