NU SIMULA … SIMULAREA!

Pentru disciplina limba şi literatura română au fost stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare diferenţele dintre profilul real şi profilul umanist prin Programa pentru examenul de BACALAUREAT 2014!
Pentru profilul real programa s-a mai redus, spre deosebire de profilul umanist, la care conţinutul a rămas intact, ba chiar s-au accentuat unele capitole care până acum fuseseră ignorate, fiind considerate neînsemnate.
Cele mai multe teme sunt comune pentru ambele profiluri

PROFIL REAL şi PROFIL UMANIST
TEME COMUNE

*TRĂSĂTURI ALE CURENTELOR CULTURALE/ LITERARE reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere.
*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII
* Umanismul: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
* Iluminismul: Şcoala Ardeleană

*PERIOADA MODERNĂ:

a. SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*Perioada paşoptistă: Revista „Dacia literară”
„Malul Siretului” de Vasile Alecsandri ( pastel)
sau
„Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (nuvelă comentariu + caracterizarea protagonistului
*Criticismul junimist. Junimea şi „Convorbiri literare” (eseu)
1. Titu Maiorescu (autor canonic) – studii critice la alegere
„O cercetare critică asupra poeziei române de la l867”
sau
„Eminescu şi poeziile lui”
sau
– „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”
sau
„Comediile d-lui I.L.Caragiale”
2. Ion Creangă (autor canonic)
„Povestea lui Harap-Alb” (basm cult) – comentariu + caracterizarea personajului de basm cult

b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
* Romantismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
3. Mihai Eminescu – (autor canonic) – cel puţin două poezii
– „Revedere”
sau
– „Dorinţa”
sau
– „Floare albastră”
sau
– „Luceafărul”
sau
– „Odă (în metru antic)”
sau
– „Scrisorile”

* Realismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
4. Ioan Slavici (autor canonic)
– „Moara cu noroc” (nuvelă) – comentariu literar + caracterizarea personajului de nuvelă

DRAMATURGIA/ TEXTE DRAMATICE ÎN EPOCA MARILOR CLASICI
* Comedia realistă (definiţie, trăsături)
5. Ion Luca Caragiale (autor canonic)
– „O scrisoare pierdută” (comedie) – comentariu literar + caracterizarea unui personaj de comedie/ personaj dramatic (Zoe Trahanache/ Zaharia Trahanache/ Nae Caţavencu/ Agamemnon Dandanache/ Ghiţă Pristanda etc.)

* Simbolismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
6. George Bacovia (autor canonic)
– „Plumb”
sau
– „Lacustră”
sau
– „Decor”
sau
– „De iarnă”
sau
– „Nocturnă”

c. PERIOADA INTERBELICĂ
* Orientări tematice în romanul interbelic. Tipuri de roman (eseu-studiu de caz)
7. Liviu Rebreanu (autor canonic)
– „Ion” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Ion)
8. George Călinescu (autor canonic)
– „Enigma Otiliei” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Felix Sima/ Otilia Mărculescu etc.)
9. Camil Petrescu (autor canonic)
– „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Ştefan Gheorghidiu)
sau
– „Patul lui Procust” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (George Demetru Ladima)
sau
Mircea Eliade – ATENŢIE! NU este scriitor canonic
– „Maitreyi” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Allan, Maitreyi)

*Poezia interbelică modernă
10. Tudor Arghezi (autor canonic) – poet modern
– „Testament”– artă poetică – poezie modernă
sau
– „Flori de mucegai” – artă poetică – poezie modernă
11. Lucian Blaga (autor canonic) – poet modern
– „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” – artă poetică – poezie modernă
sau
– „Lumina” – poezie modernă
sau
– „Gorunul” – poezie modernă
12. Ion Barbu (autor canonic) – poet modern
– „Riga Crypto şi lapona Enigel” – poezie epică, poezie modernă
sau
„Din ceas dedus… („Joc secund”)– artă poetică – poezie modernă

*CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
* Modernismul românesc (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
13. Eugen Lovinescu (autor canonic) – istoric şi critic literar, estetician şi prozator (iniţiatorul modernismului românesc)
– „Istoria literaturii române moderne”, capitolul „Creaţia obiectivă: L.Rebreanu: Ion” sau alt studiu

* Tradiţionalismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
14. Mihail Sadoveanu (autor canonic)
– „Baltagul” (roman realist-obiectiv tradiţional) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Vitoria Lipan)
Vasile Voiculescu
– „În grădina Ghetsemani” – poezie tradiţională
sau
Ion Pillat
– „Aci sosi pe vremuri”– poezie tradiţională

d. PERIOADA POSTBELICĂ
*Romanul în perioada postbelică (eseu)
15. Marin Preda (autor canonic)
– „Moromeţii” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Ilie Moromete)
sau
– „Cel mai iubit dintre pământeni” (roman realist-subiectiv)
– comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Victor Petrini)

*Poezia în perioada postbelică

* Neomodernismul (trăsături, reprezentanţi)
16. Nichita Stănescu (autor canonic)
– „Leoaică tânără, iubirea” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
– „Poveste sentimentală” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
– „Cântec” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
– „Lecţia despre cub” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
– „Către Galateea” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
17. Marin Sorescu (autor canonic)
– „Echerul” – poezie postbelică şi neomodernistă
sau
– „Poveste” – poezie postbelică şi neomodernistă

* Postmodernismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
Mircea Cărtărescu
– „Georgica a IV-a” – poezie postbelică şi postmodernistă
sau
– „Ciocnirea” poezie postbelică şi postmodernistă
sau
– „Levantul” – epopee postbelică

* Teatrul în perioada postbelică
17. Marin Sorescu (autor canonic)
– „Iona” (dramă postbelică/ text dramatic postbelic) – comentariu literar + caracterizarea protagonistului Iona

N.B.
Numerele din dreptul numelor indică totalul autorilor canonici (obligatorii) pentru ambele profiluri.

****************************************************************************
PROFILUL UMANIST are în plus următoarele teme

*FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE
– Originile şi evoluţia limbii române (eseu)
*PERIOADA MODERNĂ:
a. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea:
– România, între Occident şi Orient (eseu)

b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*Prelungiri ale romantismului şi clasicismului
– „Rugăciune” de Octavian Goga
sau
– „De demult” de Octavian Goga
sau
– „Mânioasă” de George Coşbuc
sau
<strong>- „Moartea lui Fulger” de George Coşbuc

c. PERIOADA INTERBELICĂ:
CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

*Avangardismul – (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
– „Ora fântânilor” de Ion Vinea

* Identitate culturală în context european (eseu)

D. PERIOADA POSTBELICĂ
*Un roman scris după 1980:
– „Femeia în roşu” (apărut în decembrie 1990) de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş
sau
– „Zmeura de câmpie” de Mircea Nedelciu (apărut în 1984)

TEATRUL ÎN PERIOADA POSTBELICĂ
Opţional:
Teatrul absurd
Eugen Ionescu
– „Cântăreaţa cheală” – teatru absurd postbelic
– „Regele moare” – teatru absurd postbelic
Matei Vişniec
– „Caii la fereastră” – teatru absurd postbelic

**************************************************************************************************

Mai aveţi puţin timp până la
SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASELOR A XI-A ŞI A XII-A DIN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
3 martie 2014 Simularea probei E)a) – proba scrisă – Limba şi literatura

română
4 martie 2014 Simularea probei E)b) – proba scrisă – Limba şi literatura
maternă
5 martie 2014 Simularea probei E)c) – proba scrisă – Proba obligatorie a
profilului
7 martie 2014 Simularea probei E)d) – proba scrisă – Proba la alegere a
profilului şi specializării
14 martie 2014 Afişarea rezultatelor
*****************************************************************************************************

ATENŢIE!!
*Vă garantez promovarea cu succes a simulării şi a examenului dacă veţi citi una dintre cărţile mele (autor prof. Mariana Badea), Editura Badea&Professional Consulting:
– „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – BAC – învăţare rapidă”
„LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – BAC – proză, poezie, dramaturgie, personaje”

*Pentru subiectul „RELAŢIA DINTRE DOUĂ PERSONAJE” într-un roman, într-o nuvelă sau într-un text dramatic studiat, vă recomand cartea „PARALELE ŞI SINTEZE LITERARE. CUPLURI DE PERSONAJE” (singura carte de pe piaţă), autor prof. Mariana Badea, Editura Badea (www.editurabadea.ro)

*Pentru eseuri şi teme privind POEZIA INTERBELICĂ şi PERIOADA POSTBELICĂ vă recomand cartea „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU CLASA A XII-A”, autor prof. Mariana Badea, Editura Badea&Professional Consulting.

*Elevilor clasei a XI-a le recomand cartea „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU CLASA A XI-A”, autor prof. Mariana Badea, Editura Badea&Professional Consulting.

CONVINGE-TE!
Pe site-ul Editurii Badea&Professional Consulting puteţi accesa cuprinsul fiecărei cărţi şi veţi descoperi că găsiţi tot ceea ce cuprinde programa de bacalaureat, atât pentru scris, cât şi pentru oral (noţiuni necesare pentru realizarea textului argumentativ de la subiectul al II-lea, pentru a răspunde corect la cele 9 întrebări ale subiectului I, precum şi alte îndrumări care vă vor clarifica multe nelămuriri).