CORECTARE = îndreptarea greşelilor de orice fel dintr-un text, inclusiv a erorilor de conţinut, exprimare, scriere etc.; corijarea oricăror defecte.
CORECTURĂ = înlăturarea greşelilor tipografice dintr-un text, a literelor sau cuvintelor scrise incorect în textul respectiv.

Exemple:
*La examenul naţional de bacalaureat, tezele candidaţilor se evaluează de către o comisie de corectare.
*Corectarea miopiei, corectarea sprâncenelor sau corectarea contabilă a documentelor constituie preocupări diferite.
*Articolele din ziare sunt supuse unei corecturi atente realizate de către un corector, care nu poate interveni în conţinutul elaborat de autorul respectiv.