PROBA SCRISĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Profilul umanist și profilul real au în comun: Subiectul I/A și B, Subiectul al II-lea. Ceea ce diferă între cele două profiluri este numai Subiectul al III-lea, adică eseul. *Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. *Timpul de lucru efectiv este de trei ore. SUBIECTUL I […] ↓ Read the rest of this entry…