Ministerul Educaţiei NaţionaleCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 8 Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologicăFiliera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) Toate subiectele sunt obligatorii.  Se acordă zece puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de trei ore. SUBIECTUL I (50 de puncte) Citeşte următorul fragment: Privirea lui albastră s-a oprit asupra ei. Fata se simțea parcă […] ↓ Read the rest of this entry…