PROGRAMA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

BACALAUREAT 2018

 LISTA CUPRINZÂND CURENTELE, EPOCILE ŞI OPERELE LITERARE

I: FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE
Originile şi evoluţia limbii române – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST

II. PERIOADA VECHE
1. Umanismul 
* Marii cronicari, la alegere, unul dintre cronicari: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir 
2. Iluminismul 
* Şcoala Ardeleană 
*„Ţiganiada” de Ion Budai-Deleanu

III. PERIOADA MODERNĂ

A. PERIOADA PAȘOPTISTĂ: „DACIA LITERARĂ” 
* „Malul Siretului” de Vasile Alecsandri 
sau
* „Zburătorul” de Ion Heliade Rădulescu 
sau
* „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi

– România, între Occident şi Orient (dezbatere) – numai pentru profil umanist

 

B. CRITICISMUL JUNIMIST: „Junimea” şi „Convorbiri literare” 
– TITU MAIORESCU – lucrări critice, estetice – autor canonic
* „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă – autor canonic
ION CREANGĂ – limbajul prozei narative (arta naraţiunii) – autor canonic

 

CURENTE LITERARE în sec.al XIX-lea şi începutul sec.al XX-lea 
1) Romantismul – trăsături, reprezentanţi
* „Revedere” de Mihai Eminescu – autor canonic
sau
*„Dorinţa” de Mihai Eminescu – autor canonic
sau
*„Floare albastră” de Mihai Eminescu – autor canonic
sau
* „Odă (în metru antic)” de Mihai Eminescu – autor canonic
sau
* „Luceafărul” de Mihai Eminescu – autor canonic
 Romantismul liricii eminesciene

2) Realismul – trăsături, reprezentanţi
* „În vreme de război” de Ion Luca Caragiale – autor canonic
* „Moara cu noroc” de Ioan Slavici – autor canonic

3) Prelungiri ale romantismului şi clasicismului – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST

*„Mânioasă” de George Coşbuc

sau
*„Rugăciune” de Octavian Goga

4) Simbolismul – trăsături, reprezentanţi
* „Plumb” de George Bacovia – autor canonic
sau
* „Decor” de George Bacovia – autor canonic
sau
* „Nocturnă” de George Bacovia – autor canonic

IV. PERIOADA INTERBELICĂ
MODERNISMUL ROMÂNESC: EUGEN LOVINESCU – autor canonic

ROMANUL în perioada interbelică 
Orientări tematice. Tipuri de roman (studiu de caz) 
1) Romanul realist-obiectiv 
* „Ion” de Liviu Rebreanu – autor canonic
2) Romanul psihologic/ Romanul experienţei/ Romanul subiectiv
* „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu – autor canonic
sau
* „Patul lui Procust” de Camil Petrescu – autor canonic
sau
* „Maitreyi” de Mircea Eliade 
3) Romanul realist-balzacian obiectiv
*„Enigma Otiliei” de George Călinescu – autor canonic
4) Romanul realist-tradiţional obiectiv
* „Baltagul” de Mihail Sadoveanu – autor canonic

POEZIA în perioada interbelică
Diversitate tematică, stilistică şi de viziune (studiu de caz) 

CURENTE LITERARE în perioada interbelică 
1)  Modernismul – trăsături, reprezentanţi

TUDOR ARGHEZI – autor canonic
* „Testament” de Tudor Arghezi – autor canonic
sau
* „Flori de mucigai” de Tudor Arghezi – autor canonic 
sau
* „Adam şi Eva” de Tudor Arghezi – autor canonic
sau
* „Psalm” (Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere) de Tudor Arghezi – autor canonic

LUCIAN BLAGA – autor canonic
* „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga – autor canonic
sau
* „Lumina” de Lucian Blaga – autor canonic 
sau
* „Gorunul” de Lucian Blaga – autor canonic

ION BARBU – autor canonic
* „Din ceas, dedus…” („Joc secund”) de Ion Barbu – autor canonic
sau
* „Oul dogmatic” de Ion Barbu – autor canonic 
sau
* „Riga Crypto şi lapona Enigel” de Ion Barbu – autor canonic

 

2) Tradiţionalismul liric – trăsături, reprezentanţi

POEZIE
* „Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat 

sau
* „În grădina Ghetsemani” de Vasile Voiculescu

– Modernism versus tradiţionalism (studiu de caz)

– Identitate culturală în context european (studiu de caz)

3) Avangardismul – trăsături, reprezentanţi – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST
* „Ora fântânilor” de Ion Vinea 

V. PERIOADA POSTBELICĂ
 Orientări tematice. Tipuri de roman (studiu de caz) – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST

ROMANUL POSTBELIC

1) Romanul postbelic scris între 1960 – 1980

MARIN PREDA -autor canonic
* „Moromeţii” de Marin Preda – autor canonic
sau
* „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda – autor canonic

2) Romanul postbelic scris după 1980 – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST
* „Femeia în roşu” de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş
sau
* „Zmeura de câmpie” de Mircea Nedelciu

POEZIA POSTBELICĂ

Diversitate tematică, stilistică şi de viziune (studiu de caz) – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST

CURENTE LITERARE  în perioada postbelică 

1) Neomodernismul – trăsături, reprezentanți

NICHITA STĂNESCU – autor canonic
*„Către Galateea” de Nichita Stănescu – autor canonic
sau 
* „Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu – autor canonic
sau
* „Poveste sentimentală” de Nichita Stănescu – autor canonic
MARIN SORESCU -autor canonic
*„Echerul” de Marin Sorescu – autor canonic

sau
* „Poveste” de Marin Sorescu – autor canonic

 

2) Postmodernismul  – trăsături, reprezentanți
– Poezia postmodernistă
* „Georgica a IV-a” de Mircea Cărtărescu 
sau
*„Ciocnirea” de Mircea Cărtărescu

DRAMATURGIA

ION LUCA CARAGIALE – autor canonic
* „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale – autor canonic

CAMIL PETRESCU – autor canonic

* „Jocul ielelor” de Camil Petrescu – autor canonic (dramă interbelică) – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST

MARIN SORESCU  – autor canonic
*„Iona” de Marin Sorescu (teatru postbelic – dramă) – autor canonic

CARACTERIZAREA PERSONAJELOR

(PARTICULARITĂȚI DE CONSTRUCȚIE)

•PERSONAJ DE BASM CULT
*Harap-Alb („Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă – autor canonic) 

•PERSONAJ DE NUVELĂ
*Alexandru Lăpuşneanul („Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi) 
*Stavrache („În vreme de război” de I.L.Caragiale – autor canonic) 
*Ghiţă („Moara cu noroc” de Ioan Slavici – autor canonic)

•PERSONAJ DE ROMAN
*Ion („Ion” de Liviu Rebreanu – autor canonic) 
*Ştefan Gheorghidiu („Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu – autor canonic) 
*Ela Gheorghidiu – („Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu – autor canonic) 
*George Demetru Ladima („Patul lui Procust” de Camil Petrescu – autor canonic) 
*Felix Sima („Enigma Otiliei” de George Călinescu – autor canonic) 
*Otilia Mărculescu – („Enigma Otiliei” de George Călinescu – autor canonic) 
*Allan („Maitreyi” de Mircea Eliade) 
*Vitoria Lipan  („Baltagul” de Mihail Sadoveanu – autor canonic) 
*Ilie Moromete („Moromeţii” de Marin Preda – autor canonic) 
*Victor Petrini („Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda – autor canonic) 

•PERSONAJ DRAMATIC
1) Personaj de comedie
*Nae Caţavencu („O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale – autor canonic) 
*Zaharia Trahanache („O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale – autor canonic) 
*Zoe Trahanache – („O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale – autor canonic) 
2) Personaj de dramă – Perioada interbelică
*Gelu Ruscanu („Jocul ielelor” de Camil Petrescu – autor canonic)  – NUMAI PENTRU PROFIL UMANIST
3) Personaj de teatru postbelic şi personaj de dramă
*Iona („Iona” de Marin Sorescu – autor canonic)

NOŢIUNI DE TEORIE
pentru proba orală (competenţe în limba română)
şi
pentru subiectele I şi II de la proba scrisă

*Stilurile funcţionale ale limbii române 
*Comunicarea: factori, clasificare, funcţii, tipuri, scop 
*Registre stilistice 
*Limbajul şi expresivitatea textului poetic, timpuri verbale
*Relaţii semantice (de sens) între cuvinte 
*Semnele ortografice şi de punctuaţie – rolul stilistic
*Tipuri de texte: narativ, descriptiv, argumentativ, informativ, eseul, rezumatul, referatul, texte de frontieră 
*Concepte operaţionale 
**************************************************************************
ATENŢIE!
TOATE SUBIECTELE  DE MAI SUS, REALIZATE ÎN CONFORMITATE CU BAREMELE DE CORECTARE, SE GĂSESC ÎN CARTEA „LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – BAC – COMPENDIU” – autor prof. Mariana Badea, Editura Badea&Professional Consulting, al cărei cuprins îl puteţi accesa pe site-ul editurabadea.ro.
**************************************************************************
FOARTE IMPORTANT!

ESEUL PRIVIND RELAŢIA DINTRE DOUĂ PERSONAJE ESTE PREVĂZUT ÎN PROGRAMA DE BACALAUREAT PENTRU AMBELE PROFILURI: REAL ŞI UMANIST