NUME DE FIINȚE:

*m+f – acordul se face la masculin:

      – El și ea sunt înalți.

*m+n – acordul se face la masculin:

     – Băiatul și animalul său sunt slabi.

NUME DE FIINȚE ȘI DE LUCRURI:

*acordul se face la genul numelui de ființă:

     – Scriitorul (scriitorii) și cartea (cărțile) lui sunt cunoscuți.

NUME DE LUCRURI:

*n+f – acordul se face la f/n.:

     – Dealul și valea sunt înverzite.

*m.sg.+f.(sg./pl.) – acordul se face la f/n.:

     – Muntele și valea sunt înverzite.

*m.pl.+f. (sg./pl.) – acordul se face cu genul substantivului mai apropiat:

    – Munții și valea sunt înverzite.

    – Valea și munții sunt înverziți.

*m.sg.+n.sg./pl. – acordul se face la genul neutru:

    – Muntele și dealul sunt înverzite.

    – Muntele și dealurile sunt înverzite.

*m.pl.+n.sg. – acordul se face la genul masculin:

    – Munții și dealul sunt înverziți.

*m.pl.+n.pl. – acordul se face la genul substantivului mai apropiat:

   – Munții și dealurile sunt înverzite.

   – Dealurile și munții sunt înverziți.